Ψηφιακοί κατάπλοι – Η PCT SA εντάσσεται στο δίκτυο Portchain

Η Portchain ανακοίνωσε ότι ο Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά ( ΣΕΠ ΑΕ) ολοκλήρωσε πρόσφατα μια δοκιμαστική φάση με το Portchain Connect.
Η δοκιμή απέδειξε με επιτυχία την ικανότητα του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά στην ψηφιοποίηση της διαδικασίας διαχείρισης ελλιμενισμού, προσθέτοντας στο φάσμα των λύσεων που χρησιμοποιεί ο τερματικός σταθμός, σύμφωνα με την Portchain.
Ο Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά θα χρησιμοποιήσει το Portchain Connect για να αυξήσει την ποιότητα και την ταχύτητα ευθυγράμμισης των θέσεων ελλιμενισμού με τους πελάτες μέσω ψηφιακών χειραψιών και ασφαλούς ανταλλαγής δεδομένων.
Το Portchain Connect επιτρέπει στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά να λαμβάνει ενημερώσεις χρονοδιαγράμματος σε πραγματικό χρόνο και να μετακινεί τον αριθμό απευθείας από τα συστήματα μεταφορέων, διευκολύνοντας γρήγορες απαντήσεις και αντιπροτάσεις, προκειμένου να ευθυγραμμιστεί το πρόγραμμα πλοίων με το σχέδιο ελλιμενισμού του τερματικού σταθμού.