Τοποθετήθηκε ο ESPO για το EU ETS

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Θαλάσσιων Λιμένων (ESPO) στηρίζει τις φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, της συμφωνίας του Παρισιού, και χαιρετίζει την ένταξη του ναυτιλιακού τομέα στο…