Φυλλοροεί το εθνικό νηολόγιο

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τη Δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου (πλοία 100 Κ.Ο.Χ.1 και άνω) για τον μήνα Σεπτέμβριο 2021. Ειδικότερα:
• Η Δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου τον μήνα Σεπτέμβριο 2021, σε σύγκριση με την αντίστοιχη Δύναμη του Σεπτεμβρίου 2020, παρουσίασε μείωση κατά 0,7%. Μείωση κατά 2,0% σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2020 προς το 2019.
• Η Ολική Χωρητικότητα του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, παρουσίασε μείωση κατά 3,8% τον μήνα Σεπτέμβριο 2021 σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Σεπτεμβρίου 2020. Μείωση κατά 4,3% σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2020 προς το 2019.