Στην κορφή των ευρωπαϊκών λιμένων με άριστη σιδηροδρομική κάλυψη το Αμβούργο

Στην κορφή των ευρωπαϊκών λιμένων με άριστη σιδηροδρομική κάλυψη  βρίσκεται το Αμβούργο το οποίο και ολοκλήρωσε πρόγραμμα επέκτασης του rail terminal. Στο οποίο προστέθηκαν δύο επιπλέον σιδηροδρομικές γραμμές και δύο γερανογέφυρες εξυπηρέτησης σιδηροδρομικών φορτίων στο Container Terminal Burchardkai (CTB) Τώρα το εν λόγω Terminal διαθέτει δέκα γραμμές καθιστώντας αυτό ως ένας από τους μεγαλύτερους σιδηροδρομικούς τερματικούς σταθμούς στην Ευρώπη.

Η επέκταση αυξάνει την χωρητικότητα του τερματικού σιδηροδρομικού έργου περίπου κατά 200.000 TEU’s δηλαδή σε 850.000 TEU’s ανά έτος, βοηθώντας το λιμάνι του Αμβούργου να διαχειριστεί την αυξανόμενη ετήσια διακίνηση στο CTB. Να σημειωθεί ότι οι σιδηροδρομικές μεταφορές από και προς το λιμάνι είναι της τάξης του 43% γεγονός που το καθιστά το μεγαλύτερο rail port στην Ευρώπη.  Στόχος πάντως είναι με ορίζοντα το 2020 να αυξηθούν ακόμη περισσότερο οι συχνότητες των δρομολογίων καθώς υφίσταται σχέδιο περαιτέρω ανάπτυξης των συνδυασμένων μεταφορών και άρα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του λιμένα.

Να σημειωθεί τέλος ότι το λιμάνι του Αμβούργου έχει ήδη προετοιμαστεί κατάληλα για να εξυπηρετήσει την κίνηση απο συνδυασμένες μεταφορές που θα προκύψουν την μετά Brexit περίοδο με τις τελωνειακές και άλλες αρχές να έχουν αυξήσει το έμψυχο δυναμικό τους αλλά και τα τεχνικά μέσα που απαιτούνται απο τους ελέγχους σε φορτία.