Στα «σκαριά» ρυμουλκό με καύσιμο πρόωσης την αμμωνία

Η Nippon Yusen Kaisha (NYK) υπέγραψε συμφωνία έρευνας και ανάπτυξης με  την IHI Power Systems και τον Nipon Kaiji Kyokai (ClassNK) για το σχεδιασμό, κατασκευή και  χρήση του πρώτου στον κόσμο ρυμουλκού που θα χρησιμοποιεί ως καύσιμο πρόωσης την αμμωνία. Με βάση τη συμφωνία η ΝΥΚ θα έχει στην ευθύνη της το σχεδιασμό του κύτους και του συστήματος εφοδιασμού με το εν λόγω καύσιμο, η IHI Power Systems θα σχεδιάσει τον κινητήρα και ο ClassNK θα διεξάγει αξιολόγηση της ασφάλειας του ρυμουλκού. Η αμμωνία είναι απαλλαγμένη από εκπομπές CO2 και είναι ένα από τα καύσιμα που είναι υπό διερεύνηση από τη ναυτιλία η οποία αναζητά καύσιμα που θα μειώνουν τους αέριους ρύπους.  Οι τρείς εταιρίες ως γνωστόν έχουν ξανασυνεργαστεί για την  του ρυμουλκού Sakigake που τροφοδοτείται με LNG, το οποίο κατασκευάστηκε το 2015 και ήταν το πρώτο του είδους του που λειτουργεί με το εν λόγω καύσιμο.