Ορατότητα με… GPS

Ορατότητα με… GPS. Μετά τις ψηφιακές πλατφόρμες και τη γενικευμένη προσπάθεια του τομέα των logistics να ψηφιοποιηθούν το ενδιαφέρον τώρα στέφεται στην «ταπεινή» συσκευή του GPS.  Σύμφωνα με τα στοιχεία των πρώτων αποτιμήσεων από τη χρήση των συσκευών αυτών που συνόδευσαν εμπορευματοκιβώτια καθίσταται προφανές ότι μπορεί να αποφευχθούν «αστοχίες» κατά τις διαμεταφορές, στις μεταφορτώσεις κλπ γεγονός που μειώνει το χρόνο D2D παράδοσης. Προς την κατεύθυνση της γενίκευσης της χρήσης GPS έχει κινηθεί ήδη η VisTracks η οποία συνεργάζεται με περισσότερες από εκατό εταιρίες του τομέα των logistics και οι οποίες παρέχουν μέσω του GPS καλλίτερη «ορατότητα» για τα κομιζόμενα εμπορευματοκιβώτια που απαιτούν οι πελάτες για συνεχή ενημέρωση της πορείας των εμπορευμάτων τους.