Η Alibaba σε πλατφόρμα της IPCSA

Εξελίξεων συνέχεια στην παγκόσμια εφοδιαστική και τις ψηφιακές πλατφόρμες. Σύμφωνα με πληροφορίες η παγκοσμίως γνωστή ψηφιακή πλατφόρμα e-εμπορίου Alibaba υπέγραψε συμφωνία με την International Port Community Systems Association (IPCSA)για συμμετοχή σε ένα νέο blockchain project που αφορά στην ψηφιακή IPCSA Blockchain Bill of Lading.

Alibaba και IPCSA έχουν συνεργαστεί στενά για τα τελευταία δύο χρόνια. Τον Οκτώβριο του 2018, σε συνεργασία με το LOGINK που είναι  ένα κοινό δίκτυο πληροφοριών της εθνικής εφοδιαστικής της Κίνας, δημιούργησαν ένα παγκόσμιο δίκτυο ευφυούς εφοδιαστικής, το  Logistics Visibility Task Force. Να σημειωθεί ότι στο έργο της για την ανάπτυξη παγκόσμιων έξυπνων αλυσίδων εφοδιασμού, η Task Force έχει επικεντρωθεί στην ανάπτυξη λύσεων τροχιάς και ανίχνευσης και στη χρήση προτύπων ISO. Ουσιαστικά πίσω από όλες τις διεργασίες είναι σε εξέλιξη η προσπάθεια τυποποίησης και δόμησης των δεδομένων ώστε να καταστεί αποτελεσματικότερη η διαχείριση των πληροφοριών σε όλο το εύρος της εφοδιαστικής .