Επενδύει σιδηροδρομικά…το Zeebrugge

Πολλά εκατομμύρια  ευρώ ετοιμάζεται να ξοδέψει το λιμάνι Zeebrugge με στόχο την βελτίωση των σιδηροδρομικών του υποδομών αλλά και της  πρόσβασης της εφοδιαστικής. Αν και το ακριβές ποσό που θα δαπανηθεί δεν έχει γίνει γνωστό οι σχεδιασμοί αφορούν βελτιστοποίηση των αλλαγών τροχιάς και διευκόλυνση της μεταφοράς σιδηροδρομικού φορτίου. Η έκταση της αναβάθμισης έχει προσδιοριστεί μέχρι το στο Dudzele,  σε απόσταση 10χλμ από το λιμάνι. Το 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία  πέρασαν 38.000  εμπορικά τρένα από τον σιδηροδρομικό σταθμό στο Dudzele. Στο Dudzele, θα ανανεωθούν επίσης 6 χιλιόμετρα εναέριων γραμμών, η σηματοδότηση θα προσαρμοστεί στη νέα διαμόρφωση των γραμμών και η εταιρία Infrabel, που έχει αναλάβει και το συνολικό έργο θα προσθέσει άλλα 700 μέτρα της νέας γραμμής. Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου.