Αλλάζει η σύνθεση της Ε.Σ.Α.Λ.

Αλλάζει η σύνθεση της Επιτροπής Εθνικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.). Με το άρθρο 62 του νομοσχεδίου για την ακτοπλοΐα του υπουργείου Ναυτιλίας αλλάζει η σύνθεση της Επιτροπής Εθνικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ), ώστε πλέον η εν λόγω Επιτροπή να απαρτίζεται από τους Γενικούς Γραμματείς των Υπουργείων, από έναν εκπρόσωπο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους καθώς επίσης προβλέπεται η συμμετοχή και η εκπροσώπηση περισσότερων ναυτιλιακών ενώσεων.