Έτοιμο να αξιοποιήσει το υδρογόνο το λιμάνι της Valencia

Πιλοτικό πρόγραμμά αξιοποίηση του υδρογόνου ως πηγή ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και φόρτισης μπαταριών πλοίων και όχι μόνο έθεσε σε εφαρμογή το λιμάνι της Valencia. Στόχος του προγράμματος η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του λιμένα αλλά και η χρήση νέων μορφών ενέργειας. Το κόστος επένδυσης εκτιμάται στα 4,5 εκατομμύρια δολάρια και σε αυτή συμμετέχουν το National Hydrogen Center, MSC Terminal Valencia, Grimaldi Group, Ballard Power Systems και η ENEGAS ενώ επιπρόσθετη οικονομική στήριξη θα προέλθει και από την Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCHJU)που συμμετέχει στο ερευνητικό μέρος ανάπτυξης fuel cell και υδρογονικών εφαρμογών.

Πηγή: theseanation.gr