απόφαση


Η γερμανική δικαιοσύνη ανοίγει τον δρόμο για την απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων ντίζελ στις πόλεις

Το Ομοσπονδιακό Διοικητικό Δικαστήριο έκρινε νόμιμη την υπό όρους απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων με κινητήρες ντίζελ στις πόλεις, ανοίγοντας τον δρόμο για τη λήψη αυτού…