Ψηφιακή ομογενοποίηση επιδιώκει ο ΙΜΟ

Ψηφιακή ομογενοποίηση επιδιώκει ο ΙΜΟ. Προς τούτο συμφωνία με τους World Customs Organisation (WCO), UN Economic Commission for Europe και International Standards Organisation (ISO)έχει συνάψει ο ΙΜΟ με στόχο την επιτάχυνσης της ψηφιοποίησης της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Χάρη στη συμφωνία ανοίγει ο δρόμος για την ενημέρωση του Reference Data Model αλλά και την εναρμόνιση των προτύπων που αφορούν στα δεδομένα (data). Ουσιαστικά με την ανταλλαγή δεδομένων θα οδηγήσει στην αναδιαμόρφωση του Reference Data Model που αποτελεί το «κλειδί» για την ψηφιοποίηση του Οργανισμού που συνάδει με την FAL Convention που αφορούσε στη δημιουργία στάνταρ μέσα από τη συνεργασία όλης της ναυτιλιακής βιομηχανίας . Με βάση τα στοιχεία με την συνεργασία των προαναφερόμενων φορέων θα καταστεί δυνατή η ανάπτυξη ροής πληροφοριών που αφορούν στα πλοία και τα φορτία, το έμψυχο δυναμικό κλπ μέσω της ανταλλαγής δεδομένων. Η κίνηση γίνεται στην πλέον κατάλληλη χρονικά συγκυρία καθώς η ψηφιοποίηση στις ναυτιλιακές και λιμενικές δραστηριότητες είναι μία πραγματικότητα όπως και οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες μέσα από τις οποίες διακινούνται μεγάλοι όγκοι πληροφοριών και το θέμα της εναρμόνισης είναι εξαιρετικά επίκαιρο.