«Φέρνει» κίνηση ο… επίναυλος

Ο επίναυλος των 100 έως και 200 δολαρίων που ετοιμάζονται να «επιβάλουν» οι ναυτιλιακές εταιρίες διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων προς τα τέλη του έτους θα φέρει μεγαλύτερη κίνηση μέχρι τα τέλη του καλοκαιριού φέτος. Την εκτίμηση αυτή διατυπώνουν αναλυτές της αγοράς των εμπορευματοκιβωτίων καθώς υπολογίζουν ότι η διεθνής αγορά θα κινηθεί γρήγορα ώστε να αποφύγει στο μεγαλύτερο δυνατό το «κύμα» που θα δημιουργήσει η αναμενόμενη αύξηση των αποθειωμένων καυσίμων που θα εφαρμοστεί το 2020. Ως είναι γνωστό ήδη μεγάλες εταιρίες του τομέα διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων έχουν υπολογίσει τα επιπρόσθετα κόστη από τα αποθειωμένα καύσιμα και τις προσαυξήσεις που αυτά θα φέρουν ανά TEU’s αν και παραμένει ασαφές αν οι προσαυξήσεις αυτές θα απαλειφτούν στην περίπτωση που τα διυλιστήρια παράξουν μεγαλύτερες ποσότητες βελτιωμένων καυσίμων. Η αγορά φαίνεται να βρίσκεται ενώπιον μιας πρωτόγνωρης κατάστασης καθώς η υπόθεση των scrubbers έχει προκαλέσει αναστάτωση δεδομένου ότι υπεισέρχεται σε παραμέτρους που προσδιορίζουν τον ανταγωνισμό στον τομέα γεγονός που αποτυπώνεται ήδη καθώς μεγάλες εταιρίες έχουν ταχθεί υπέρ ή κατά της λύσης αυτής με άλλες να τηρούν στάση αναμονής. Όπως και να έχει κατά τους αναλυτές η αγορά θα σπεύσει να επωφεληθεί των σημερινών τιμών στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων γεγονός που θα οδηγήσει σε αυξημένες πληρότητες αφ ενός και αφ ετέρου θα διατηρήσει και το ισοζύγιο προσφοράς/ζήτησης στον συγκεκριμένο τομέα.

Πηγή: theseanation.gr