Υπό την έλεγχο του Ευρωκοινοβουλίου η FRONTEX

Έρευνα του Ευρωκοινοβουλίου για την FRONTEX όσον αφορά στα θεμελιώδη δικαιώματα ξεκινά σύντομα. Η νέα ομάδα εργασίας του ΕΚ για τον έλεγχο του Frontex (FSWG) ξεκίνησε επίσημα τις εργασίες της χθες 23 Φεβρουαρίου με τον διορισμό της προέδρου της και της εισηγήτριας. Η Roberta Metsola (EΛΚ, Μάλτα) θα διατελέσει πρόεδρος της ομάδας εργασίας, ενώ η Tineke Strik (Πράσινοι, Ολλανδία) θα συντάξει την έκθεση με τις συστάσεις της. Στόχος της ομάδας είναι να αξιολογήσει όλες τις πτυχές της λειτουργίας του ευρωπαϊκού οργανισμού φύλαξης των συνόρων, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσής του με τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Μετά την ανάληψη των καθηκόντων της ως προέδρου, η αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Roberta Metsola δήλωσε: «Είμαι ευγνώμων για την εμπιστοσύνη όλων των πολιτικών ομάδων που μου ανέθεσαν να ηγηθώ αυτής της ερευνητικής ομάδας εργασίας. Είμαστε αποφασισμένοι η διαδικασία αυτή να καταλήξει σε σαφείς απαντήσεις στα ερωτήματα που τίθενται και να προτείνει πώς μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση. Η έρευνα θα επικεντρωθεί σε διάφορες πτυχές, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης και του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της εσωτερικής διαχείρισης του οργανισμού και της διασφάλισης της επίτευξης των αναμενόμενων προτύπων διαφάνειας και λογοδοσίας.

Πρόκειται για ένα σκόπιμα ευρύ πεδίο αρμοδιοτήτων που αφορά διάφορες πτυχές των δραστηριοτήτων του οργανισμού, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο του ρόλου της ΕΕ στο ζήτημα αυτό. Ελπίζω ότι η διαδικασία θα παράσχει σαφήνεια και εμπιστοσύνη στους πολίτες που αξιολογούν τον ρόλο της ΕΕ στη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων. Θα ξεκινήσουμε τις εργασίες μας αμέσως και στην κορυφή της ημερήσιας διάταξης μας θα είναι μια συνομιλία με την επίτροπο κ. Johansson και τον εκτελεστικό διευθυντή του Frontex. Επίσης σκοπεύουμε να επισκεφθούμε τα κεντρικά γραφεία του Frontex στην Πολωνία, όποτε αυτό είναι εφικτό».

Η Tineke Strik, η οποία θα συντάξει την έκθεση που θα συνοψίζει τα συμπεράσματα της ομάδας, δήλωσε: «Είναι καθήκον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ελέγχει τους οργανισμούς της ΕΕ όσον αφορά περιστατικά κακοδιαχείρισης ή παραβιάσεων των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Οι κατηγορίες κατά του Frontex για συνέργεια σε επιχειρήσεις επαναπροώθησης είναι ανησυχητικές και απαιτούν ενδελεχή διερεύνηση, καθώς οι άνθρωποι στα σύνορά μας θα πρέπει να μπορούν να βασίζονται στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. Η έρευνα αυτή πρέπει να εξετάσει τα πραγματικά περιστατικά και να υποβάλει συστάσεις για να διασφαλίσει ότι ο Frontex διασφαλίζει ενεργά τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, αλλά και τη διαφάνεια και τη λογοδοσία στο μέλλον.

Το πρώτο βήμα στη διαδικασία αυτή θα είναι η διεξαγωγή ακροάσεων με όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες, από άτομα εντός του οργανισμού, έως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ερευνητές δημοσιογράφους. Μια ανοικτή και δημοκρατική διαδικασία είναι ο μόνος τρόπος για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στην ικανότητα του Frontex να διαχειρίζεται τα σύνορά μας σύμφωνα με τις υποχρεώσεις μας στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων».

Δεκατέσσερις βουλευτές του ΕΚ (δύο ανά πολιτική ομάδα) θα πραγματοποιήσουν απολογισμό των δραστηριοτήτων και της δομής του Frontex, συμπεριλαμβανομένου του ενισχυμένου ρόλου και των πόρων του για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων και την ορθή εφαρμογή του κεκτημένου της ΕΕ. Εντός των πρώτων τεσσάρων μηνών, θα διενεργήσουν έρευνα, συγκεντρώνοντας όλες τις σχετικές πληροφορίες και αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τις καταγγελίες για παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων στις οποίες συμμετείχε ο οργανισμός.

Οι συνεδριάσεις της ομάδας εργασίας ελέγχου του Frontex θα πραγματοποιούνται δύο φορές τον μήνα και η πρόεδρός της θα υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στην επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών σχετικά με το έργο και την πρόοδό της.