Υπό συζήτηση η τουριστική ανάπτυξη του Ο.Λ. Βόλου

Ζητήματα που άπτονται της τουριστικής ανάπτυξης του λιμένα του Βόλου αποτέλεσαν αντικείμενο συζήτησης μεταξύ της διοίκησης του Οργανισμού και το υφυπουργού Τουρισμού Μ. Κόνσολα. Επίκεντρο της συζήτησης αποτέλεσε η κρουαζιέρα, η ανάπτυξη μαρίνας για σκάφη αναψυχής και το υδατοδρόμιο