Υποχρεωτική η ανταλλαγή στοιχείων μεταξύ πλοίων και λιμένων

Υποχρεωτική είναι από χθες η ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ πλοίων και λιμένων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την σύμβαση του ΙΜΟ για τη διευκόλυνση της διεθνούς ναυτιλιακής κινήσεως (σύμβαση FAL)το αναθεωρημένο παράρτημα της οποία είχε εγκριθεί το 2016. Η ενεργοποίηση έγινε στο πλαίσιο των εργασιών συνεδρίασης  επιτροπής του ΙΜΟ έργο της οποίας μεταξύ των άλλων είναι η εναρμόνιση και τυποποίηση των ηλεκτρονικών μηνυμάτων αλλά και η δημιουργία ενός «παραθύρου» για τις ναυτιλιακές μεταφορές . Σύμφωνα με τον γ.γ. του ΙΜΟ Kitack Lim «Η νέα σύμβαση FAL απαιτεί από όλες τις δημόσιες αρχές να εγκαταστήσουν συστήματα για την ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών που σχετίζονται με τις θαλάσσιες μεταφορές γεγονός που σηματοδοτεί μια σημαντική κίνηση στην ναυτιλιακή βιομηχανία και τα  λιμάνια προς έναν ψηφιακό ναυτιλιακό κόσμο, μειώνοντας την διοικητική επιβάρυνση και συμβάλλοντας στην  αύξηση της αποτελεσματικότητας του θαλάσσιου εμπορίου και μεταφορών». Τη σύμβαση έχουν υπογράψει 121 κυβερνήσεις. Μεταξύ των στοιχείων που πρέπει να ανταλλάσσονται είναι η δήλωση: των γενικών στοιχείων του ΙΜΟ, του φορτίου, των εφοδίων του πλοίου, λίστα του πληρώματος και επιβατών αλλά και επικινδύνων υλικών. Πέντε άλλα έγγραφα απαιτούνται, για την ασφάλεια, για τα απόβλητα από τα πλοία, για τελωνειακούς σκοπούς εκτίμησης κινδύνων, καθώς και δύο επιπλέον για  τους διεθνείς κανονισμούς υγείας.

Πηγή: ΙΜΟ, theseanation.gr