Υπηρεσία Maersk Cargo Insurance από την Maersk και Zurich Insurance Plc

Maersk και Zurich Insurance Plc ενεργοποίησαν μία door-to-door ασφαλιστική κάλυψη- σέρβις για διακομιζόμενα εμπορευματοκιβώτια. Σύμφωνα με τα στοιχεία η Maersk  με την υπηρεσία Maersk Cargo Insurance θα προσφέρει στους πελάτες της κάλυψη στα logistics για την ασφάλιση και την προστασία των εμπορευμάτων από απώλεια ή  ζημία. Τα εμπορεύματα εκτίθενται σε διάφορους κινδύνους κατά τη μεταφορά και η  υπηρεσία Maersk Cargo Insurance θα παρέχει κάλυψη από την πρώτη στιγμή που φορτώνονται μέχρι το σημείο που φτάνουν στον προορισμό τους, ανεξάρτητα από την απόσταση ή πόσες χώρες θα διέρχονται. Η Maersk Cargo Insurance είναι διαθέσιμη στην Ισπανία από τις 16 Μαρτίου 2020, για όλα σχεδόν τα εμπορεύματα.