Το λιμάνι του Koper ξεκινά την επέκταση του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων

Ο λιμένας Koper έχει προωθήσει ένα πρόγραμμα ανάπτυξης που σχεδιάζεται για να επεκτείνει τις διαδικασίες χειρισμού εμπορευματοκιβωτίων του και να αυξήσει τη ικανότητα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία η πρώτη φάση του έργου θα αποτελείται από επέκταση της αποβάθρας μήκους 98,5 μ. και πλάτους 34,4 μ.

Η φάση αυτή αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τον Μάρτιο του 2021 και να φέρει το συνολικό μήκος της προβλήτας στα 695μ. Η δεύτερη φάση θα έχει ως αποτέλεσμα την κατασκευή 24.830m2 πρόσθετων περιοχών στοιβασίας  για τα εμπορευματοκιβώτια – το Λιμάνι αναμένει ότι αυτό θα ολοκληρωθεί το 2022.

Με την επέκταση της προβλήτας Ι η ετήσια ικανότητα του λιμένα θα αυξηθεί σε 1,3 εκατομμύρια TEU. Σε συνδυασμό με τη βελτιστοποίηση των διαφόρων τερματικών διαδικασιών, η δυναμικότητα αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω σε 1,5 εκατομμύρια TEU ετησίως.

Εκτός από την ετήσια αύξηση της παραγωγικής ικανότητας, η ημερήσια παραγωγική ικανότητα των ναυπηγείων θα επωφεληθεί επίσης από αυτές τις επενδύσεις. Η μέση χρησιμοποίηση των ναυπηγείων το 2020 κυμαίνεται μεταξύ 60% και 70%, γεγονός που επιτρέπει την ομαλή λειτουργία σε όλα τα επίπεδα. Οι νέες περιοχές στοίβαξης θα παρέχουν πρόσθετο χώρο για το χειρισμό περιστασιακών κορυφών, όταν η καθημερινή χρήση του ναυπηγείου μπορεί να υπερβεί το 90% της χωρητικότητας.

Η αξία της επένδυσης ανέρχεται σε 53,7 εκατομμύρια δολάρια (45,6 εκατομμύρια ευρώ) που συγχρηματοδοτούνται εν μέρει από το έργο NAPA4CORE του προγράμματος Connecting Europe Facility (CEF).

Με τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών, αυξήσαμε επίσης τη χωρητικότητα του σιδηροδρομικού τμήματος του τερματικού σταθμού εμπορευματοκιβωτίων, συμβάλλοντας σε αξιόπιστες και αποδοτικότερες διατροπικές υπηρεσίες.

Ένα τέταρτο σιδηροδρομικό gantry (RMG), το οποίο θα τεθεί σε λειτουργία αυτό το Σεπτέμβριο, θα ενισχύσει περαιτέρω τις επιδόσεις στο σιδηροδρομικό τμήμα.