ΤΑΙΠΕΔ: Προσδιορίστηκε η ημερομηνία για τη Αλεξανδρούπολη-Ηγουμενίτσα και Καβάλα

Με την από 09/09/2020 απόφαση του, το ΚΥΣΟΙΠ ενέκρινε το εγκεκριμένο από το ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ επικαιροποιημένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αξιοποίησης (Asset Development Plan /ADP). Σύμφωνα με αυτό στις 2 Οκτωβρίου προσδιορίστηκε από τον ΤΑΙΠΕΔ να γίνει  η  υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για του Οργανισμούς Λιμένων Αλεξανδρούπολης, Ηγουμενίτσας και Καβάλας Με απόφαση του Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ ξεκίνησαν στις 17/072020 οι διαγωνισμοί για την πώληση πλειοψηφικού πακέτου μετοχών (67%) στους Οργανισμούς Λιμένος Αλεξανδρούπολης και Ηγουμενίτσας και για τον Οργανισμό Καβάλας προβλέπεται η υποπαραχώρηση ενός σταθμού πολλαπλών χρήσεων στο λιμένα «Φίλιππος Β». Ταυτόχρονα αποφασίστηκε και η έναρξη της διαδικασίας απαλλοτρίωσης ιδιωτικών εκτάσεων 200 στρ., εντός της Χερσαίας Ζώνης του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης