Σχεδιάστηκε «οικολογικό» Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο που θα καταναλώνει υδρογόνο

Η DFDS και οι εταίροι της έχουν υποβάλει αίτηση για στήριξη από την ΕΕ για την ανάπτυξη ενός επιβατηγού – οχηματαγωγού που τροφοδοτείται για την πρόωσή του από μια κυψέλη καυσίμου υδρογόνου η οποία εκπέμπει μόνο νερό. Το πράσινο υδρογόνο πρόκειται να παραχθεί από έναν υπό σχεδίαση υπεράκτιο τροφοδοτούμενο από αιολική ενέργεια «σταθμό  ηλεκτρόλυσης» (electrolyser plant) στην ευρύτερη της  Κοπεγχάγης.

Μια ομάδα εταιρειών έχει συνεργάζεται ήδη για την ανάπτυξη ενός 100% υδρογονοκίνητου πλοίου για διαδρομή Όσλο- Frederikshavn – Κοπεγχάγη που εξυπηρετείται από την DFDS.

Το πλοίο θα τροφοδοτείται από ηλεκτρική ενέργεια από ένα σύστημα κυψελών καυσίμου υδρογόνου που εκπέμπει μόνο νερό και μπορεί να παράγει έως και 23 MW.

“Τα μεγαλύτερα συστήματα κυψελών καυσίμου παράγουν σήμερα μόνο 1-5 MW, και η ανάπτυξη τέτοιων μεγάλης κλίμακας εγκαταστάσεων κυψελών καυσίμου για ένα ηλεκτρικό πλοίο αποτελεί ένα τεράστιο έργο. Μπορούμε μόνο να επιτύχουμε μέσω συνεργασιών μεταξύ εταιριών που από κοινού δύνανται να συγκεντρώσουν μερικές από τις καλύτερες γνώσεις του πλανήτη που να αφορά στο σχεδιασμό, την έγκριση, την κατασκευή, τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία καινοτόμων σκαφών», σημείωσε ο Torben Carlsen, Διευθύνων Σύμβουλος της DFDS.

Η συνεργασία που έχει θέση ως στόχο την επίτευξη αυτού του έργου περιλαμβάνει τις DFDS, ABB, Ballard Power Systems Europe, Hexagon Purus, Lloyd’s Register, KNUD E. HANSEN, Ørsted και Danish Ship Finance.

«Μαζί, αναμένουμε να μάθουμε πώς να καταστήσουμε αυτούς τους τύπους καυσίμων και τις τεχνολογίες εμπορικά βιώσιμές, το οποίο είναι κλειδί για μια μετάβαση της βιομηχανίας στην κλιματική ουδετερότητα, η οποία είναι επίσης ο τελικός στόχος του περιβαλλοντικού σχεδίου της DFDS,» είπε ο κ. Torben.

Οι ως άνω εταιρείες έχουν υποβάλει από κοινού αίτηση για στήριξη από το Ταμείο Καινοτομίας της ΕΕ. Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν πλοία αυτού του τύπου στον κόσμο σήμερα, η ανάπτυξη του πλοίου θα απαιτήσει επίσης τη συμμετοχή του δημοσίου τομέα . Ωστόσο, εάν το έργο εξελιχθεί όπως προβλέπεται, το πλοίο θα μπορούσε να είναι σε πλήρη λειτουργία ήδη από το 2027.

Το υδρογόνο θα παραχθεί τοπικά στην ευρύτερη περιοχή της Κοπεγχάγης με βάση την υπεράκτια αιολική ενέργεια, και το έργο θα διερευνήσει τον τρόπο βέλτιστης ενσωμάτωσης στο τοπικό ενεργειακό σύστημα.

Το πλοίο που φέρει την προσωρινή ονομασία «Europa Seaways», έχει σχεδιαστεί για 1.800 επιβάτες και έχει χωρητικότητα για 120 φορτηγά ή 380 αυτοκίνητα.