Συνεργασία MedCruise και AIVP

Συνεργασία MedCruise και AIVP για την διερεύνηση της «σχέσης» κρουαζιέρας- πόλης. Η MedCruise και η AIVP ξεκίνησαν μια νέα κοινή ομάδα εργασίας με επίκεντρο τις βιώσιμες σχέσεις και κρουαζιέρες μεταξύ λιμένων και πόλεων. Στόχος της είναι να αντικατοπτρίζει και να μοιράζεται ορθές πρακτικές που μπορούν να διευκολύνουν την καλύτερη συνύπαρξη μεταξύ των πόλεων-λιμένων και των κρουαζιέρων. Η πανδημία COVID-19 διέκοψε την τακτική λειτουργία των κρουαζιερόπλοιων, εμποδίζοντας αποτελεσματικά τη λειτουργία του τομέα σε όλο τον κόσμο. Αυτή είναι επίσης μια ευκαιρία που και οι δύο οργανισμοί θέλουν να χρησιμοποιήσουν για να ενισχύσουν τη συνεργασία τους και να βοηθήσουν τα μέλη τους να ξεπεράσουν αυτή τη δύσκολη περίοδο και να σχεδιάσουν ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Η νέα ομάδα εργασίας αποτελεί σημαντικό βήμα στη συνεργασία μεταξύ των δύο οργανισμών και θα δημιουργήσει ένα σημείο αναφοράς των σημερινών βέλτιστων πρακτικών που αναπτύσσονται σε όλο τον κόσμο και μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της σχέσης μεταξύ των πόλεων-λιμένων, των πολιτών και των κρουαζιέρων. Η ομάδα τέλος θα εντοπίσει επίσης τις τρέχουσες προκλήσεις και κινδύνους που μπορούν να επιβραδύνουν την εφαρμογή ορθών πρακτικών.