Συνεργασία «γιγάντων»…

Η COSCO Shipping υπέγραψε συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας με τον Όμιλο Ant και τον Όμιλο Alibaba για να διερευνήσουν από κοινού την εφαρμογή του Ant Blockchain. Η συμφωνία των τριών «γιγάντων» έρχεται σε χρονική συγκυρία όπου έξυπνες τεχνολογίες, όπως το blockchain, είναι ολοένα και πιο σημαντικές στη ναυτιλιακή βιομηχανία και στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού. Μετά το σοκ που προκάλεσε η πανδημία η εφοδιαστική έχει ξεκινήσει άμεση διερεύνηση των πεδίων που θα μπορούσαν μελλοντικά σε περιόδους κρίσεων, όπως αυτή της πανδημίας, να αποφευχθούν χαοτικές καταστάσεις στις εμπορευματικές ροές αλλά και των χρηματικών και άλλων επιβαρύνσεων που συνεπάγεται η απορρύθμιση στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων. Να σημειωθεί ότι πολλά από τα μεγάλα λιμάνια του κόσμου εξακολουθούν υποφέρουν από συμφόρηση, καθώς αγωνίζονται να διακινήσουν τόσο τα εμπορευματοκιβώτια που είχαν πριν από την πανδημία όσο και αυτά που φθάνουν τώρα από την Κίνα και την Άπω Ανατολή.