Συνάντηση Ε.Ε.ΣΥ.Μ με τον Υφυπουργό Ψηφιακής Στρατηγικής κ. Γρηγόριο Ζαριφόπουλο

Σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2019, συνάντηση αντιπροσωπείας της Διοίκησης του Ελληνικού Επιμελητηριακού Συνδέσμου Μεταφορών (Ε.Ε.ΣΥ.Μ), με τον Υφυπουργό Ψηφιακής Στρατηγικής κ. Γρηγόριο Ζαριφόπουλο. Στη συνάντηση από πλευράς Ε.Ε.ΣΥ.Μ συμμετείχαν, οι κ.κ. Μιχάλης Αδαμαντιάδης, Οικονομολόγος, Εμπειρογνώμων Μεταφορών, Πρόεδρος Ε.Ε.ΣΥ.Μ, Απόστολος Καμαρινάκης, Πολιτικός Μηχανικός, Υποναύαρχος ΛΣ εα, Γενικός Γραμματέας Ε.Ε.ΣΥ.Μ, Δημήτριος Κατσώχης, Πολιτικός Μηχανικός και Μέλος ΔΣ του Ε.Ε.ΣΥ.Μ., ο Γεώργιος Στεφανίδης,  Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών του Τμήματος των Πολιτικών Μηχανικών και Μέλος του Ε.Ε.ΣΥ.Μ και η Μαρία Τελεμέ, Υπεύθυνη Γραμματείας Ε.Ε.ΣΥ.Μ .

Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Διοίκησης του Ε.Ε.ΣΥ.Μ. συζήτησαν με τον κ. Υφυπουργό θέματα ψηφιοποίησης των Μεταφορών, με ιδιαίτερη έμφαση στις εμπορευματικές μεταφορές που αποτελούν σημαντικότατο παραγωγικό και αναπτυξιακό κλάδο, του οποίου η σταδιακή ψηφιοποίηση θα επιφέρει σημαντικά οφέλη τόσο στον ίδιο, όσο και στην Εθνική Οικονομία. Ο κ. Ζαριφόπουλος τόνισε πως υπάρχει η βούληση, προκειμένου να αναπτυχθεί στενή συνεργασία στο πλαίσιο των προτάσεων που θα του υποβληθούν από τον Ε.Ε.ΣΥ.Μ.