Συμφωνία MAERSK- Novo Nordisk

Επενδύσεων συνέχεια στην εφοδιαστική για την MAERSK. Αυτή φορά στην ειδική ψυκτική αλυσίδα ύστερα από συμφωνία που συνήψε με την φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk τα προϊόντα της οποίας θα διακινεί η MAERSK σε όλα τα δίκτυά της. Ως γνωστόν η μεταφορά φαρμακευτικών προϊόντων σε παγκόσμιο επίπεδο είναι ένα απαιτητικό έργο με διάφορες περιπλοκές που απαιτούν ευέλικτες και ανθεκτικές αλυσίδες εφοδιασμού, καθώς και ψηφιακές και φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις. Η συμφωνία που θα τεθεί σε ισχύ την 1η Απριλίου 2021καθιερώνει την εφοδιαστική της MAERSK και στην ειδική ψυκτική αλυσίδα.