Στο DataPorts η Traxens

Η Traxens, μια εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες δεδομένων εφοδιαστικής αλυσίδας, έχει ενταχθεί στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα DataPorts, μια πρωτοβουλία που αποσκοπεί στη δημιουργία μιας πλατφόρμας δεδομένων για τους «έξυπνους» λιμένες του μέλλοντος. Ως γνωστόν το  DataPorts είναι ένα τριετές πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από την ΕΕ και προϋπολογισμού 7,3 εκατομμύρια δολάρια (6,7 εκατομμύρια ευρώ) και συντονίζεται από το Τεχνολογικό Ινστιτούτο Πληροφορικής στην Ισπανία. Αποσκοπεί στη δημιουργία μιας ασφαλούς πλατφόρμας δεδομένων που θα μοιράζεται πληροφορίες μεταξύ λιμένων και λιμενικών πρακτόρων ενώ θα εργαλειοποιεί όλες τις υφιστάμενες ψηφιακές πλατφόρμες.