Στο μικροσκόπιο του FMC…

Στο «μικροσκόπιο» του Federal Maritime Commission (FMC) μπαίνουν τα data που αφορούν στη διακίνηση φορτίων στην εφοδιαστική ώστε να εξακριβωθεί ποια εξ αυτών ευθύνονται για την αύξηση της «αναποτελεσματικότητας» της εφοδιαστικής αλυσίδας να ανταποκριθεί στην αυξημένη κίνηση. Ουσιαστικά η προσπάθεια έχει ως στόχο να «απομονώσει» τα αδύνατα στοιχεία μέσα από μία ενδελεχή διερεύνηση του ψηφιακού πλαισίου διακίνησης πληροφοριών που σχετίζονται με τα φορτία. Τα αρχικά πορίσματα της έρευνας αναμένεται να ανακοινωθούν κατά την διάρκεια του Maritime Data Summit την άνοιξη του 2022 όπου μεταξύ των κορυφαίων θεμάτων θα είναι και εκείνο της διαμόρφωσης κοινών προτύπων δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν από τη διεθνή ναυτιλιακή αλυσίδα εφοδιασμού, καθώς και πολιτικών και πρωτοκόλλων πρόσβασης που θα εξορθολογήσουν την ανταλλαγή πληροφοριών σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού με επίκεντρο τις θαλάσσιες μεταφορές. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η Κινεζική κυβέρνηση πρό πανδημίας είχε δώσει εντολή στα Κινεζικά λιμάνια να ομογενοποιήσουν τις πλατφόρμες και τα πρωτόκολλα διακίνησης πληροφοριών για φορτία με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών αλλά και την ορθή διαχείριση των φορτίων.

*φωτό αρχείου