Στοιχεία για τα αργούντα πλοία από την ΕΛΣΤΑΤ

Στοιχεία για τα αργούντα πλοία δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ. Σύμφωνα με τα στοιχεία τα πλοία που κατά το έτος 2018 τέθηκαν σε αργία σε ελληνικούς λιμένες ανήλθαν σε 70, εκ των οποίων 22 είχαν ελληνική σημαία και 48 ξένη. Ο συνολικός αριθμός των αργούντων πλοίων αυξήθηκε κατά 7,7% και η ολική τους χωρητικότητα κατά 21,7%, κατά το έτος 2018 σε σχέση με το έτος 2017. Το αντίστοιχο διάστημα 2017-2016, είχε παρατηρηθεί μείωση στον αριθμό των αργούντων πλοίων κατά 19,8% και της αντίστοιχης ολικής χωρητικότητας κατά 18,4%. Ο αριθμός των αργούντων πλοίων 100 ΚΟΧ και άνω, με ελληνική σημαία σε λιμένες του εσωτερικού μειώθηκε κατά 15,4% , ενώ αυξήθηκε η ολική τους χωρητικότητα κατά 6,0% το έτος 2018 σε σχέση με τα αντίστοιχα στοιχεία του έτους 2017.  Την αντίστοιχη περίοδο 2017- 2016, είχε παρατηρηθεί μείωση του αριθμού των αργούντων πλοίων με ελληνική σημαία κατά 21,2% και της ολικής τους χωρητικότητας κατά 50,2%.