Στην πλατφόρμα SWINg λιμάνια του Βελγίου

Ψηφιοποίησης συνέχεια για την εφοδιαστική. Αυτή τη φορά τα λιμάνια της Antwerp, Oostende και Zeebrugge θα συνεργαστούν με την Flemish Waterways plc και το Agency for Maritime and Coastal Services προκειμένου να ψηφιοποιήσουν και τυποποιήσουν τα δεδομένα για τα φορτία που διακινούνται στις εσωτερικές πλωτές οδούς του Βελγίου. Ουσιαστικά πρόκειται για την πλατφόρμα SWINg η οποία θα αξιοποιεί και επεξεργάζεται στοιχεία για φορτία διακινούμενα στις ποτάμιες πλωτές οδούς βάζοντας τέλος στις γραφειοκρατικές και άλλες διατυπώσεις. Η SWINg, σύμφωνα με τα στοιχεία, προσφέρει διοικητική απλούστευση, καθιστώντας παράλληλα την εσωτερική ναυσιπλοΐα ακόμα ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη καθώς θα προσφέρει έγκαιρα πληροφορίες σχετικά με τους τύπους πλοίων και φορτίου που βρίσκονται στο λιμάνι ή στην πλωτή οδό και θα επιτρέψει επίσης τον καλύτερο προγραμματισμό των δρομολογίων των πλοίων.