Στα ύψη η αξία των TEU’s

Στα ύψη η αξία των TEU’s εξ αιτίας της συνεχιζόμενης αρρυθμίας που προκαλεί η πανδημία στην εφοδιαστική.  Με το  «κυνήγι» των κενών εμπορευματοκιβωτίων καλά να κρατεί ανά τα λιμάνια στον κόσμο οι δείκτες του Shanghai Containerised Freight Index της spot  αγοράς εξακοντίστηκαν στα ύψη ξεπερνώντας τα 3.124 δολάρια ανά TEU’s για τις γραμμές Ασίας- Ευρώπης και σε ποσοστό της τάξης του 6% που είναι σχεδόν τριπλάσιο του Αυγούστου. Οι τιμές των εμπορευματικών μεταφορών που προορίζονται για τα λιμάνια της Μεσογείου παρουσίασαν επίσης ισχυρή δυναμική, με 4,9% στα 3.223 δολάρια ανά κιβώτιο 20 ft. Οι εκτιμήσεις για την ομαλοποίηση της κατάστασης εμφανίζονται έως και αντιφατικές καθώς η παράμετρος του ισοζυγίου των δαπανών για υπηρεσίες ή για αγαθά πάνω στην οποία προσδιορίζεται και η αγορά εμπορευματοκιβωτίων δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί καθώς η πανδημία, παρά την  εμφάνιση των εμβολίων εξακολουθεί ανεξέλεγκτη διαμορφώνοντας τον «δείκτη της ασάφειας» επίσης σε ιστορικά υψηλά.