Σε «ρότα» ενιαίων κωδικών στην εφοδιαστική

Σε «ρότα» ενιαίων κωδικών στην εφοδιαστική επιχειρούν να θέσουν το International Port Community Systems Association (IPCSA) και το Bureau International des Containers (BIC).  Και οι δύο φορείς εισήγαγαν νέους τυποποιημένους κώδικες για να παρέχουν μεγαλύτερη σαφήνεια σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού. Η IPCSA θα ενσωματώσει το API κωδικών εγκαταστάσεων BIC στο δίκτυο αξιόπιστων δικτύων (NoTN). Οι τυποποιημένοι κωδικοί έχουν αναπτυχθεί από την IPCSA και τα μέλη της για να παρέχουν προβλεψιμότητα, ορατότητα και βεβαιότητα εντός της αλυσίδας εφοδιασμού, βοηθώντας τους χρήστες στον εντοπισμό της εγκατάστασης εμπορευματοκιβωτίων όπου βρίσκεται επί του παρόντος το φορτίο τους.

Η χρήση μη τυποποιημένων κωδικών αποτελεί μακροχρόνιο ζήτημα στον κλάδο, με πολλές ναυτιλιακές γραμμές, ναυλωτές εμπορευματοκιβωτίων, τερματικούς σταθμούς και άλλους που εμπλέκονται στην εφοδιαστική  να έχουν υιοθετήσει τις δικές τους εκδόσεις οι οποίες ωστόσο συμβάλουν στο «αλαλούμ» χάρη στο οποίο οι πληροφορίες διαχέονται στα διαφορετικά συστήματα με αποτέλεσμα να χάνεται χρόνος αλλά και η δυνατότητα άμεσης επιλογής ενναλακτικών διαδρομών σε περιπτώσεις που διαρραγούν κρίκοι της εφοδιαστικής.