Σε αναζήτηση 48 δισ για τα ευρωπαϊκά λιμάνια

Βαθιά το χέρι στην τσέπη θα πρέπει να βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να στηρίξει τον αναγκαίο εκσυγχρονισμό σε όλους τους τομείς των λιμένων της. Σύμφωνα με τα στοιχεία κεφάλαια της τάξης των 48 δις έχει αποτιμηθεί ότι θα απαιτηθούν από τα ευρωπαϊκά λιμάνια ώστε αυτά να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις των νέων δεδομένων του διεθνούς εμπορίου αλλά και της προστασίας του περιβάλλοντος. Να σημειωθεί ότι ο  ESPO, ο οποίος και έχει υπολογίσει σε ορίζοντα χρόνου τις απαιτούμενες επενδύσεις, πιστεύει ότι τα λιμάνια είναι κάτι περισσότερο από μία συνιστώσα στις υποδομές των θαλάσσιων μεταφορών. Μάλιστα  σημειώνει ότι οι νέες κατευθυντήριες γραμμές σε επίπεδο ΕΕ, θα πρέπει να προσαρμοστούν στην νέα πραγματικότητα αναγνωρίζοντας το ρόλο που διαδραματίζουν τα λιμάνια ως πολυτροπικοί κόμβοι για μεταφορές, ενέργεια αλλά και ψηφιακές εφαρμογές πέρα του κλασικού τους ρόλου. Επισημαίνεται ότι εμπειρογνώμονες έχουν επισημάνει την μοναδικότητα του ρόλου ενός εκάστου ευρωπαϊκού λιμένα γεγονός που τον καθιστά στρατηγικό εταίρο για την «απάντηση» των προκλήσεων στο περιβάλλον και την ψηφιοποίηση. Από την άλλη πλευρά τα τελευταία χρόνια οι συνέργιες μεταξύ λιμένων έχουν αυξηθεί γεγονός που πρέπει να ληφθεί υπόψη από την αρμόδια TEN-T διεύθυνση της ΕΕ όπως και η σημασία των Motorways of the Sea (MoS) ως ένα σημαντικό κομμάτι του TEN-T δικτύου. Τέλος σύμφωνα με τα στοιχεία ο ESPO έχει ήδη καταθέσεις τις προτάσεις του για την επικείμενη αναθεώρηση του κανονισμού 1315/2013 που ξεκίνησε προ του καλοκαιριού στο πλαίσιο των διαδικασιών της δημόσιας διαβούλευσης.