ΣΕΒ: Κι όμως οι επενδύσεις αυξήθηκαν το α’ εξάμηνο

Επιταχυνόμενο ρυθμό αύξησης των επενδύσεων στην ελληνική οικονομία καταγράφει ο Σύνδεσμος. Πώς οι αγορές πλοίων νοθεύουν τη συνολική εικόνα. Προειδοποιεί κατά του «ξηλώματος» του πλαισίου εργασιακών σχέσεων.

Η ελληνική οικονομία ανακάμπτει με σταθερά βήματα, αν και όχι τόσο γρήγορα όσο απαιτούν οι περιστάσεις, για να ξεφύγουμε από τη μεταμνημονιακή μιζέρια, τονίζει ο ΣΕΒ στην εβδομαδιαία ανάλυσή του. Τονίζει δε ότι αυτό αποδεικνύει τις δυνατότητες που υπάρχουν εάν ενταθούν οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και ενισχυθεί περαιτέρω η εμπιστοσύνη των επενδυτών στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Έτσι, συνεχίστηκε στο β’ τρίμηνο του 2018 η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, με το ΑΕΠ να αυξάνει σε ετήσια βάση κατά 1,8%, έναντι 2,5% το α’ τρίμηνο του 2018 και 1,4% στο σύνολο του 2017, ενώ σε κλαδικό επίπεδο, στην αύξηση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας ξεχωρίζουν οι επιδόσεις της Γεωργίας, της Βιομηχανίας, των Κατασκευών και των κλάδων Εμπορίου, Τουρισμού και Μεταφορών.

Η ιδιωτική κατανάλωση ενισχύθηκε κατά 1%, έναντι μηδενικών αυξήσεων τα περασμένα τρία χρόνια, όπως αντανακλάται και στη σχετικά ισχυρότερη οικονομική ευρωστία των νοικοκυριών, που εμφανίζουν από την αρχή του χρόνου αυξημένη πρόθεση για μείζονες αγορές και για αποταμίευση στο επόμενο 12μηνο.

Οι εξαγωγές αγαθών (βιομηχανία) και υπηρεσιών (τουρισμός) συνεχίζουν να ανακάμπτουν με ταχύτερους ρυθμούς από προηγούμενα τρίμηνα. Από την άλλη, οι εισαγωγές (χωρίς πλοία) αυξάνονται κατά 9,5%, έναντι 4,3% στα μη προσαρμοσμένα στοιχεία. Με τις εξαγωγές να αυξάνονται κατά 9,4%, η υψηλή αύξηση των εισαγωγών αναδεικνύει και τον χαμηλό βαθμό εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας, που συγκρατεί την οικονομική δραστηριότητα σε χαμηλό επίπεδο, καθώς τα περιθώρια υποκατάστασης εισαγωγών παραμένουν περιορισμένα.

Αλλά, συνεχίζει ο ΣΕΒ, και οι επενδύσεις ανακάμπτουν, εάν εξαιρεθούν οι εισαγωγές πλοίων, που μειώνονται δραστικά από τα υψηλά επίπεδα του 2017 και που επηρεάζουν αρνητικά τις επενδύσεις σε πάγια (με τις επενδύσεις σε μεταφορικό εξοπλισμό να μειώνονται άνω του -50% στο α’ εξάμηνο του 2018).

Οι επενδύσεις ανακάμπτουν με υπερδιπλάσιους, μάλιστα, ρυθμούς (+11,9% χωρίς πλοία), σε σχέση με το 2017, και δεν μειώνονται κατά -5% όπως δείχνουν τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν στο α’ εξάμηνο του 2018, χωρίς προσαρμογές για τα πλοία. Σημειώνεται ότι όλες οι κατηγορίες επενδύσεων αυξάνονται με ικανοποιητικούς ρυθμούς, με τις επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό και εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής και επικοινωνιών, να αυξάνονται κατά 19% περίπου στο α’ εξάμηνο του 2018.

Σημειώνεται ότι η παραγωγικότητα της εργασίας, μετά από τρία χρόνια μείωσης, έχει επανέλθει σε θετικούς ρυθμούς μεταβολής (+0,7% το α’ εξάμηνο του 2018), στηρίζοντας ονομαστικές αυξήσεις στους μισθούς άνω του 1% (ή +0,8% λαμβάνοντας υπόψη τον πληθωρισμό) στο α’ εξάμηνο του 2018 (έναντι 0,1% το 2017 και μειώσεων τα προηγούμενα χρόνια). Η απασχόληση, επίσης, των μισθωτών και του συνόλου των εργαζομένων συνεχίζει να αυξάνεται και το 2018 με ρυθμούς άνω του 2% και 1,5% αντιστοίχως. Και όλα αυτά γίνονται χωρίς επεκτασιμότητα και ευνοϊκότερη ρύθμιση και χωρίς αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, απλά και μόνο επειδή εμπεδώνεται η ανάκαμψη.

Σημειώνεται ότι το συντελούμενο ξήλωμα του πλαισίου εργασιακών σχέσεων μπορεί δυνητικά να αντιστρέψει την καλή αυτή πορεία της οικονομίας, και είναι πιθανόν να οδηγήσει στην ανεργία ανθρώπους που έχουν και την μεγαλύτερη ανάγκη. Αυτό θα συμβεί εάν οι μισθοί αρχίσουν να αυξάνουν με ρυθμό υψηλότερο της παραγωγικότητας, εάν, για παράδειγμα, υπερβολικές αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, επεκταθούν και καλύψουν, με τη βοήθεια της διαιτησίας, τις μισθολογικές αναπροσαρμογές σε όλη την οικονομία. Για αυτό χρειάζεται περίσκεψη και περισυλλογή τώρα που η οικονομία ανακάμπτει, και όχι υποσχέσεις και κούφια λόγια

Η ανάλυση του ΑΕΠ

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά +1,8% το 2ο τρίμηνο του 2018, έναντι +2,5% το 1ο τρίμηνο του 2018 και +1,4% στο σύνολο του 2017. Η ανάπτυξη της οικονομίας κατά το 1ο τρίμηνο του 2018 είναι αποτέλεσμα κυρίως της αύξησης των εξαγωγών αγαθών (+7,2%) και υπηρεσιών (+12,2%), ενώ η ιδιωτική κατανάλωση παρουσίασε ανάκαμψη (+1%), έπειτα από σημαντική επιβράδυνση το 2ο εξάμηνο του 2017 (-0,4%) και μηδενική μεταβολή το 1ο τρίμηνο του 2018.

Αντίθετα, οι συνολικές επενδύσεις σε πάγια εμφανίζουν πτώση -5,4%, η οποία όμως οφείλεται στη μείωση των εισαγωγών πλοίων (-74% σε αξία το 2ο τρίμηνο του 2018 σε σύγκριση με το 2ο τρίμηνο του 2017) και αποτυπώνεται ταυτόχρονα και στην υποχώρηση των επενδύσεων σε μεταφορικό εξοπλισμό κατά -48,8%.

Αντίθετα, η εικόνα των επενδύσεων στις υπόλοιπες κατηγορίες παγίων είναι θετική, ενώ αν εξαιρεθούν οι εισαγωγές πλοίων εκτιμάται ότι οι επενδύσεις σε πάγια αυξήθηκαν κατά +10,4% και οι συνολικές επενδύσεις (περιλαμβανομένης της μεταβολής των αποθεμάτων) κατά +16,9% (Δ01 και Δ02). Την ίδια ώρα, η δημόσια κατανάλωση μειώθηκε κατά -2%, επιπλέον μείωσης -2,1% το 2ο τρίμηνο του 2017 και -1,1% στο σύνολο του 2017, αποτυπώνοντας τις προσπάθειες επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, η αύξηση του ΑΕΠ κατά +1,8% το 2ο τρίμηνο του 2018 προήλθε από την ιδιωτική κατανάλωση κατά +0,7 π.μ. και τις εξαγωγές κατά +3 π.μ., ενώ η δημόσια κατανάλωση και οι εισαγωγές συνέβαλαν αρνητικά κατά -0,4 π.μ. και -1,5 π.μ. αντίστοιχα και οι συνολικές επενδύσεις, περιλαμβανομένης της μεταβολής των αποθεμάτων, είχαν μηδενική επίδραση στην ανάπτυξη.

Όπως προαναφέρθηκε, η πτώση των επενδύσεων σε πάγια οφείλεται κυρίως στη μείωση των εισαγωγών πλοίων σε σύγκριση με το 2017. Ειδικότερα, οι εισαγωγές πλοίων ανήλθαν σε €239 εκατ. το 2ο τρίμηνο και σε €634 εκατ. συνολικά το 1ο εξάμηνο του 2018, έναντι €915 εκατ. το 2ο τρίμηνο και €2.364 εκατ. συνολικά το 1ο εξάμηνο του 2017.

Η εξέλιξη αυτή επηρέασε το ύψος των συνολικών επενδύσεων σε πάγια, οι οποίες εμφανίζουν πτώση -7,9% κατά το 1ο εξάμηνο του 2018, όπως επίσης και των εισαγωγών, οι οποίες εμφανίζουν οριακή άνοδο (+0,5%) κατά το ίδιο διάστημα. Αν δεν υπολογιστεί η αξία των εισαγωγών πλοίων, εκτιμάται ότι οι επενδύσεις σε πάγια ανακάμπτουν κατά το 1ο εξάμηνο του 2018 και μάλιστα με αυξανόμενο ρυθμό (+11,9%, έναντι +4,9% στο σύνολο του 2017).

Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται στην ανάλυση των επενδύσεων κατά κατηγορία, με τις επενδύσεις σε κατοικίες να σημειώνουν άνοδο κατά +5,1% το 2ο τρίμηνο και +7,9% κατά το 1ο εξάμηνο του 2018, σε λοιπές κατασκευές κατά +6,9% και +5,8% αντίστοιχα και σε μηχανολογικό εξοπλισμό κατά +19,3% και +19,1% αντίστοιχα.

Πηγή: euro2day.gr