Ρότερνταμ : Ελκυστικότερες οι σιδηροδρομικές μεταφορές…

   Ελκυστικότερες γίνονται οι σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων από την ενδοχώρα της Κίνας προς το λιμάνι του Ρότερνταμ.  Αυτό φαίνεται ότι  προέκυψε από την αξιολόγηση μιας σειράς στοιχείων από τις μέχρι τώρα διακινήσεις εμπορευματοκιβωτίων με την συγκεκριμένη επιλογή η οποία καθιέρωσε και τον όρο για “σιδηροδρομικό δρόμο του μεταξιού”.  Να σημειωθεί ότι η Κίνα προωθεί την μείωση των αέριων ρύπων από το οδικό σύστημά της προτρέποντας την διακίνηση φορτίων σιδηροδρομικά από την ενδοχώρα ακόμη και ως τα λιμάνια της γεγονός που ώθησε στην ανάδυση της σιδηροδρομικής διασύνδεσης με την Β. Ευρώπη. Σύμφωνα με εκτιμήσεις πάντως διαφαίνεται μια τάση εξισορρόπησης ως προς τις επιλογές του μέσου διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων μεταξύ πλοίου- τραίνου αν και για μια σειρά τεχνικούς λόγους τα δύο αυτά μέσα μεταφοράς συγκεντρώνουν  διαφορετικά θετικά και αρνητικά στοιχεία σύγκρισης.  Σήμερα υπάρχουν τέσσερεις βασικές σιδηροδρομικές διαδρομές μεταξύ της Κίνας και της Δυτικής Ευρώπης, με τους κόμβους σε Duisburg και Tilburg που συνδέουν σχεδόν άμεσα το Ρότερνταμ.

Πηγή: theseanation.gr