Πρόταση ΕΕΣΥΜ προς Υπ. Υποδομών & Μεταφορών, ΚΕΔΕ, ΚΕΕΕ για ανάληψη κοινών δράσεων στα city logistics

Συνεργασία για την ανάληψη κοινών δράσεων στις αστικές εμπορευματικές μεταφορές (City Logistics) πρότεινε, με σχετική επιστολή του, προς την ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ), ο Ελληνικός Επιμελητηριακός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Μεταφορών (ΕΕΣΥΜ), δεδομένης της σημασίας τους στην καθημερινή ζωή των πόλεων, η ανάπτυξη των οποίων σχετίζεται άμεσα με την ποιότητα ζωής των καταναλωτών αλλά και την διασφάλιση της διαθεσιμότητας και της ποιότητας των αγαθών στις αγορές τους και προσφέρεται ως ένα από τα εργαλεία αντιμετώπισης κρίσεων όπως αυτή του κορωνοιού.

Η επιστολή συνοδεύτηκε από ένα έγγραφο βάσης, που επεξεργάστηκε ο ΕΕΣΥΜ, με την ευγενική συμβολή του Βασίλειου Ζεϊμπέκη, Επ. Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου και μέλους του Επιμελητηριακού Συνδέσμου, το οποίο επίσης διαβιβάστηκε σε όλα τα μέλη του ΕΕΣΥΜ, με σκοπό να βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση του θέματος και να συμβάλλει στην υλοποίηση σχετικών δράσεων που σκοπεύει να προωθήσει.