Προχωρούν οι παραχωρήσεις μαρινών στη Μύκονο και στη Ρόδο από το ΤΑΙΠΕΔ

Τα βήματα και το χρονοδιάγραμμα για τη διαδικασία αξιοποίησης των δύο μαρινών, Μυκόνου και Ρόδου, περιγράφονται αναλυτικά και στο επικαιροποιημένο σχέδιο αξιοποίησης (Asset Developent Plan) του ΤΑΙΠΕΔ που έχει υποβληθεί προς επικύρωση στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ).

Στην προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη τεχνικών οικονομικών και νομικών συμβούλων για την παραχώρηση της μαρίνας της Μυκόνου και της Ρόδου προχωράει το ΤΑΙΠΕΔ με στόχο να ξεκινήσει τη διαδικασία αξιοποίησης εντός του καλοκαιριού.

Με δεδομένη την τουριστική ανάπτυξη των δύο αυτών νησιών αλλά και την κυρίαρχη θέση τους ως κόμβου του θαλάσσιου τουρισμού του Αιγαίου, οι δύο αυτές παραχωρήσεις αναμένεται να προσελκύσουν σοβαρό επενδυτικό ενδιαφέρον. Ειδικά, καθώς οι μαρίνες αυτές πρόκειται να προικιστούν με χερσαίες ζώνες και δυνατότητα ανάπτυξης εμπορικών και άλλων χρήσεων.

Η ωρίμανση των σχεδίων αυτών, με στόχο τη σύνταξη και υπογραφή σχετικού προεδρικού διατάγματος πριν από την προκήρυξη των διαγωνισμών παραχώρησης, έχει ήδη ξεκινήσει από καιρό και εκτιμάται πως θα έχει πρακτικά ολοκληρωθεί τους επομένους λίγους μήνες.

Στο ΤΑΙΠΕΔ έχει περιέλθει ο νέος λιμένας Μυκόνου στον Τουρλό (στη βόρεια πλευρά του νησιού, 2,5 χλμ. από την πόλη της Μυκόνου) με τρεις διακριτές δραστηριότητες: επιβατηγός ναυτιλία, κρουαζιέρα και μαρίνα.

Το ΤΑΙΠΕΔ προσέλαβε εξειδικευμένο σύμβουλο προπαρασκευαστικά, προκειμένου να εξετάσει τον βέλτιστο τρόπο παραχώρησης είτε ως σύνολο είτε ως παραχώρηση καθεμιάς δραστηριότητας ξεχωριστά και κατέληξε στην επιμέρους μακροχρόνια παραχώρηση. Η αντιστοίχιση των τμημάτων της ευρύτερης χερσαίας ζώνης του λιμένα στον Τουρλό με τις επιμέρους δραστηριότητες και η απόδοσή τους προς εκμετάλλευση στους παραχωρησιούχους με συγκεκριμένο πλαίσιο και δυνατότητες, είναι ένας από τους λόγους που ανεβάζει τον βαθμό δυσκολίας των συγκεκριμένων ιδιωτικοποιήσεων. Ο άλλος είναι η επίτευξη συναίνεσης και συνεργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς μεταξύ των οποίων και αυτών που εκμεταλλεύονται και υποστηρίζουν τις εν λόγω μαρίνες μέχρι στιγμής, όπως λιμενικά ταμεία –που ανήκουν στους δήμους– και άλλοι δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς.

Ομοίως στη Ρόδο έχει περιέλθει στο ΤΑΙΠΕΔ το ακίνητο στο Μανδράκι με χερσαία ζώνη έκτασης περίπου 12,7 στρεμμάτων και δυνατότητα ελλιμενισμού περίπου 175 σκαφών. Πρόκειται για τη μαρίνα που βρίσκεται έξω από μία εκ των πυλών της παλαιάς πόλης από την οποία εξυπηρετούνται και τοπικές ακτοπλοϊκές γραμμές με μικρότερα πλοία. Να σημειωθεί πάντως πως στη Ρόδο υπάρχει και άλλη μια σύγχρονη ιδιωτική μαρίνα που λειτουργεί υπό την εταιρεία «Μαρίνες Ρόδου Α.Ε.», της οποίας η βασική πιστώτρια τράπεζα αναζητεί αγοραστή για την απαίτησή της από μη εξυπηρετούμενο δανεισμό ποσού της τάξης των 35 εκατομμυρίων ευρώ. Ετσι, στη Ρόδο αναζητούνται ή θα αναζητηθούν επενδυτές για δύο μαρίνες και όχι για μία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Τα βήματα και το χρονοδιάγραμμα για τη διαδικασία αξιοποίησης των δύο αυτών μαρινών, Μυκόνου και Ρόδου, περιγράφονται αναλυτικά και στο επικαιροποιημένο σχέδιο αξιοποίησης (Asset Developent Plan) του ΤΑΙΠΕΔ που έχει υποβληθεί προς επικύρωση στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ), όπως προβλέπεται από τις συμφωνίες του ελληνικού Δημοσίου με τους δανειστές της χώρας.

Πηγή: kathimerini.gr