Προχωρούν λιμενικά έργα

Υπεγράφησαν από τον Γενικό Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων κ. Χρήστο Λαμπρίδη, εγκρίσεις έργων συνολικού ύψους 650.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα:

ΑΙΓΙΝΑ ΣΟΥΒΑΛΑ: η απόφαση για την έγκριση εκτέλεσης του έργου επισκευής ζημιών από θαλασσοταραχή στο λιμένα Σουβάλας Αίγινας (ΑΔΑ: Ω2224653ΠΩ-0ΙΝ).

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 100.000,00 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ). Αντικείμενο του έργου είναι η αποκατάσταση και ενίσχυση της θωράκισης του κορμού του μώλου. Η θωράκιση θα αποσκοπεί στην προστασία των χερσαίων χώρων από τους κυματισμούς και στη μείωση των φαινομένων υπερπήδησης του μώλου.

Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί αποκατάσταση, ενίσχυση και αύξηση του ύψους στέψης της θωράκισης του ακρομωλίου. Η ενίσχυση και η συμπλήρωση της θωράκισης θα αποσκοπεί στην προστασία των χερσαίων χώρων από τους κυματισμούς και στη μείωση των φαινομένων υπερπήδησης του μώλου.

ΑΙΓΙΝΑ –ΦΑΡΟΣ: η απόφαση για την έγκριση εκτέλεσης του έργου επισκευής ζημιών από θαλασσοταραχή στον Φάρο ν. Αίγινας(ΑΔΑ: 6ΚΔ74653ΠΩ-Ζ64).

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 100.000,00 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ). Αντικείμενο του έργου είναι η διαμόρφωση θωράκισης στο εξωτερικό βόρειο τμήμα του λιμενίσκου του Φάρου στην περιοχή εμπροσθεν της παιδικής χαράς. Η θωράκιση θα αποσκοπεί στην προστασία των χερσαίων χώρων από τους κυματισμούς και στη μείωση των φαινομένων υπερπήδησης του μώλου. Επιπρόσθετα αναμένεται να μειώσει τα φαινόμενα συγκέντρωσης φυκιών στο εσωτερικό του λιμενίσκου.

Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί αποκατάσταση και ενίσχυση της θωράκισης του λιμενίσκου του Φάρου. Η ενίσχυση και η συμπλήρωση της θωράκισης θα αποσκοπεί στην προστασία των χερσαίων χώρων από τους κυματισμούς και στη μείωση των φαινομένων υπερπήδησης του μώλου.

ΣΚΙΑΘΟΣ: η απόφαση για την έγκριση εκτέλεσης του έργου αντικατάστασης φωτιστικών σωμάτων Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Σκιάθου (ΑΔΑ: ΨΕΠ14653ΠΩ-55Π).

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 59.650,00 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ) και η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2017 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Αντικείμενο του έργου είναι η αντικατάσταση των παλαιών ενεργοβόρων φωτιστικών σωμάτων τα οποία δεν καλύπτουν πλέον τις φωτιστικές ανάγκες της ευρύτερης περιοχής του λιμένα Σκιάθου και είναι πλέον δύσκολο να συντηρηθούν λόγω παλαιότητας (έλλειψη ανταλλακτικών).

ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ: απόφαση για την έγκριση εκτέλεσης του έργου τοποθέτησης περίφραξης θυρών προκατασκευασμένων οικίσκων και καμερών ασφαλείας για τον Λιμένα Πόρτο Λάγος στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Ασφαλείας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΑΔΑ: Ω9Α74653ΠΩ-Θ9Π).

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 198.407,60 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ) και η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Αντικείμενο του έργου είναι η εγκατάσταση των κάτωθι βασικών υποσυστημάτων στην εγκατάσταση του Λιμένα Πόρτο Λάγος που πληρούν διεθνείς κανονισμούς και πρότυπα ασφαλείας:

Συστήματα ACCESS CONTROL με οικίσκο ελέγχου επιβατών, κατάλληλους αναγνώστες τελευταίας τεχνολογίας, έκδοση καρτών πρόσβασης και λογισμικό υψίστης ασφαλείας.
Εξοπλισμό ασφαλείας αποτελούμενο από τεχνολογικά συστήματα CCTVS- Video Analytics περιμετρικά της χερσαίας ζώνης της λιμενικής εγκατάστασης καθώς και της υδάτινης περιοχής προσέγγισης και παραβολής. Η υλικοτεχνική αυτή υποδομή συμβάλει στον έλεγχο παρείσφρησης και αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στην ζώνη ISPS.
Λογισμικό ολοκληρωμένης διαχείρισης λειτουργιών λιμένα (Port Community System) που καλύπτει αφενός τη διαχείριση και λειτουργία των προαναφερόμενων συστημάτων και αφετέρου την ασφαλή διαχείριση εγγράφων και διαδικασιών λειτουργίας του λιμένα.
Το εν λόγω έργο αποτελεί μέτρα συμμόρφωσης της λιμενικής εγκατάστασης Πόρτο Λάγους με τις απαιτήσεις και τις προβλέψεις σε μέσα και μέτρα του ΣΑΛΕ και τις υποδείξεις των αρμοδίων ελεγκτικών αρχών ασφαλείας.

ΚΙΣΣΑΜΟΣ: η απόφαση για την έγκριση εκτέλεσης του έργου ανακατασκευής κρηπιδώματος και διαμόρφωσης ράμπας εξυπηρέτησης Ε/Γ- Ο/Γ πλοίων στο λιμένα Κισσάμου (ΑΔΑ: 60Λ54653ΠΩ-Δ6Ρ).

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 93.800,00 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ). Αντικείμενο του έργου είναι η ανακατασκευή υπάρχοντος κρηπιδώματος στη βάση του προσήνεμου μώλου στο λιμενικό τμήμα ακτοπλοΐας προκειμένου να διαμορφωθεί κεκλιμένο επίπεδο (ράμπα) για την καλύτερη εξυπηρέτηση (αποεπιβίβαση οχημάτων) των Ε/Γ – Ο/Γ πλοίων που εξυπηρετούν τη γραμμή Πειραιάς- Πελοπόννησος- Κρήτη.

Ακόμη θα αντικατασταθεί κατεστραμμένη δέστρα στον προσήνεμο μώλο. Για την αντικατάστασή της απαιτείται η αποξήλωση της ανωδομής σε ένα συνολικό μήκος 10 μ περίπου.

ΚΙΑΤΟ: η απόφαση για την έγκριση εκτέλεσης του έργου αποκατάστασης πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμού Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Κιάτου (ΑΔΑ: 6ΨΒΨ4653ΠΩ-ΗΗΔ).

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 100.000,00 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ). Αντικείμενο του έργου είναι οι εργασίες επισκευής και συντήρησης τμημάτων πεζοδρομίων της χερσαίας ζώνης του λιμένα Κιάτου. Ειδικότερα θα γίνουν επεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα, αντικαταστάσεις πλακοστρώσεων, δημιουργία όδευσης τυφλών, εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού κλπ, σε υφιστάμενα πεζοδρόμια της ΧΖΛ. Οι εργασίες επισκευής είναι απαραίτητες προκειμένου να αποκατασταθούν οι φθορές που έχουν υποστεί τα πεζοδρόμια και θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πεζών.

Παράλληλα θα πραγματοποιηθούν εργασίες αντικατάστασης οκτώ (08) φωτιστικών ιστών και σωμάτων, των οδεύσεων και των αγωγών των ηλεκτρικών δικτύων που έχουν υποστεί φθορά καθώς και αντικατάσταση του υφιστάμενου πινάκα διανομής (πιλαρ) του βραχίονα του αλιευτικού καταφυγίου.