Προσχώρησαν στην TradeLens MSC και CMA CGM

Ενισχύεται η δυναμική της blockchain πλατφόρμας TradeLens που ως γνωστό έχει δημιουργήσει η MAERSK με την ΙΒΜ. Σύμφωνα με τα στοιχεία στην πλατφόρμα προσχώρησαν η MSC και η CMA CGM στην οποία επίσης βρίσκονται η ΖΙΜ και άλλες μικρότερες εταιρίες διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων. Οι ψηφιακές πλατφόρμες ιδιαίτερα στον τομέα των εμπορευματοκιβωτίων αναμένεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο με εκ των κορυφαίων επιτευγμάτων τη μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών αλλά και την προσφορά «ορατότητας» στο πελατειακό δυναμικό των εταιριών που βρίσκονται στις ψηφιακές πλατφόρμες.