Προβλήματα σχετικά με τους εμβολιασμούς στα λιμάνια αντιμετωπίζουν ναυτικοί

Το θέμα των εμβολιασμών των ναυτικών και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου χύδην θέτει η INTERCARGO. Ο ναυτιλιακός φορέας σημειώνει ότι ο τομέα του ξηρού χύδην φορτίου πλήττεται περισσότερο από την «λοταρία» των εμβολιασμών. “Βλέπουμε αρκετά κράτη του λιμανιού να υποδηλώνουν ότι όλο το πλήρωμα που επέβαινε σε ένα σκάφος πρέπει να εμβολιαστεί ως προϋπόθεση για την είσοδο στα λιμάνια τους, και μάλιστα επιμένοντας σε μια συγκεκριμένη μάρκα εμβολίων. Αυτό είναι φυσικά ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα για τη βιομηχανία στο σύνολό της, αν λάβουμε υπόψη το υψηλό ποσοστό ναυτικών που προέρχονται από αναπτυσσόμενες χώρες χωρίς καθόλου πρόσβαση σε οποιοδήποτε εμβόλιο», επισημαίνει ο Δημήτρης Φαφαλιός, Πρόεδρος της INTERCARGO. “Ωστόσο, ο τομέας ξηρού χύδην φέρει το βάρος αυτής της αβεβαιότητας λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων του. Τα πλοία μεταφοράς φορτίου χύδην στην πραγματοποιούν εμπορικές συναλλαγές σε πολύ περισσότερα λιμάνια από άλλους ναυτιλιακούς τομείς και βρίσκονται στο έλεος της εθνικοποιημένης πολιτικής εμβολιασμού, που εφαρμόζεται στο λιμάνι της προσέγγισης.