«Πράσινη» πλατφόρμα λανσάρει η MAERSK

“Πράσινη» πλατφόρμα λανσάρει η MAERSK στο πλαίσιο των προσπαθειών να βοηθήσει τους πελάτες της  σε όλο το μήκος της εφοδιαστικής να μειώσουν το αποτύπωμα άνθρακα. Πρόκειται για το «Emissions Dashboard» που θα λειτουργήσει ως αναλυτικό εργαλείο δεδομένων, το οποίο θα παρέχει λεπτομερή επισκόπηση των εκπομπών εάν το προϊόν ενός πελάτη μεταφέρεται μέσω φορτηγού, αεροπλάνου ή σκάφους. Θα επιτρέπει στους πελάτες να δημοσιοποιούν πληροφορίες σχετικά με τις εκπομπές, όπου αυτό είναι αναγκαίο. Σχεδιασμένο ως one-stop-shop, ο πίνακας ελέγχου εκπομπών συμμορφώνεται με τη μεθοδολογία GLEC* για τον υπολογισμό των εκπομπών και χειρίζεται δεδομένα εκπομπών από όλους τους μεταφορείς που εμπλέκονται στην αλυσίδα εφοδιασμού από άκρο σε άκρο. Τα δεδομένα δημιουργούν μια σταθερή βάση για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές εφοδιαστικής, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εκθέσεις εταιρικής βιωσιμότητας. Ο πίνακας ελέγχου εκπομπών έχει δοκιμαστεί από 10 βασικούς πελάτες της Maersk που έχουν κάνει θετικά σχόλια.