Παρουσιάστηκε το ESPO Environmental Report

Ο ESPO παρουσίασε την ετήσια περιβαλλοντική έκθεση espo για το 2021. Η περιβαλλοντική έκθεση ESPO αποτελεί μέρος της EcoPorts, της πρωτοβουλίας-ναυαρχίδας για το περιβάλλον του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Λιμένων Θάλασσας (ESPO). Η έκδοση βασίζεται σε δεδομένα από 99 ευρωπαϊκούς λιμένες από 21 ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίοι συμπλήρωσαν τη μέθοδο αυτοδιάγνωσης EcoPorts (SDM)(www.ecoports.com). Το SDM είναι μια λίστα ελέγχου ορθών πρακτικών και παρέχει τη βάση δεδομένων για αυτήν την αναφορά.

Με την κλιματική αλλαγή και τα περιβαλλοντικά ζητήματα να βρίσκονται στην κορυφή τόσο των λιμένων όσο και των ημερήσιων διατάξεων των τομέων χάραξης πολιτικής, η έκθεση του 2021 έχει καταστεί ένα ουσιαστικό εργαλείο για την παρακολούθηση των επιδόσεων και τη θέση όπου προκύπτουν προβλήματα. Παρέχει στον ESPO και στους ευρωπαίους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής πληροφορίες σχετικά με τα περιβαλλοντικά ζητήματα στα οποία εργάζονται οι ευρωπαϊκοί λιμένες και ενημερώνει τις προτεραιότητες του ESPO.

Για το 2021, η έκθεση παρουσιάζει ορισμένες θετικές τάσεις μεταξύ των βασικών δεικτών. Με βάση το ελαφρώς μεγαλύτερο δείγμα σε σύγκριση με το 2020, οι 10 κορυφαίες περιβαλλοντικές προτεραιότητες των ευρωπαϊκών λιμένων είναι σχεδόν οι ίδιες. Οι πέντε κορυφαίες προτεραιότητες είναι οι ίδιες με το 2020, με την ποιότητα του αέρα, την κλιματική αλλαγή και την ενεργειακή απόδοση ως τις τρεις πρώτες προτεραιότητες.

Η έκθεση για το 2021 διαπιστώνει επίσης ότι οι λιμένες βελτιώνουν αποδεδειγμένα την περιβαλλοντική τους διαχείριση, αντιμετωπίζοντας τις προτεραιότητές τους μέσω πρωτοβουλιών από τη βάση προς την προσαύξηση. Το 2021, ένας αυξανόμενος αριθμός λιμένων παρείχε προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, και σχεδόν το 40% των λιμένων είναι πιστοποιημένοι με EcoPorts PERS, το οποίο είναι η μόνη πιστοποίηση ειδικά για το λιμάνι στην αγορά.

Μαζί με τον Πράσινο Οδηγό ESPO για το 2021,η περιβαλλοντική έκθεση espo ενισχύει τις μακροχρόνιες προσπάθειες των ευρωπαϊκών λιμένων για την παρακολούθηση και την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών ζητημάτων υψηλής προτεραιότητας.

«Οι θετικές τάσεις στην έκθεση του 2021 είναι ενθαρρυντικές για τους λιμένες της Ευρώπης, και ειδικότερα για τους επαγγελματίες του λιμένα που εργάζονται στον τομέα της περιβαλλοντικής διαχείρισης και αποτελούν κίνητρο για όλους όσους ασχολούνται με τις εργασίες της EcoPorts. Οι περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η οικονομία και η κοινωνία απαιτούν εξαιρετική συμμετοχή και συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών στο λιμενικό οικοσύστημα. Περισσότερο από ποτέ, η παρακολούθηση, η διαφάνεια και η πιστοποίηση αποτελούν ουσιώδη στοιχεία για την επίτευξη προόδου στην πορεία οικολογικού πρασίνου. Πλατφόρμες όπως το EcoPorts είναι καθοριστικές για την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και τη δημιουργία συνασπισμών των προθύμων. Αυτή η έκθεση αποτελεί ορόσημο και ελπίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε την ίδια τάση και το επόμενο έτος», σχολίασε η Isabelle Ryckbost, Γενική Γραμματέας του ESPO.

“Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με τα ευρήματα των 6η Περιβαλλοντική Έκθεση ESPO. Η έκθεση του 2021 καταδεικνύει ότι οι λιμένες λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, και αναλαμβάνουν δράση μέσω της περιβαλλοντικής διαχείρισης. Οι βελτιώσεις στον Δείκτη Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και ο αυξανόμενος αριθμός λιμένων με πιστοποίηση PERS δείχνουν ότι το Δίκτυο EcoPorts είναι πιο σχετικό και πολύτιμο για τους λιμένες από ποτέ. Η έκθεση για το 2021 επισημαίνει τα δυνατά σημεία που πρέπει να αξιοποιηθεί και τα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν τα επόμενα χρόνια. Μαζί με τον Πράσινο Οδηγό ESPO 2021, η Περιβαλλοντική Έκθεση για το 2021 παρέχει στους λιμένες βασικά εργαλεία για την περαιτέρω συμμετοχή τους στον οικολογικό χώρο από κάτω προς τα πάνω», ανέφερε ο Valter Selén, Συντονιστής EcoPorts.