Πάει Αμβούργο η COSCOShipping Ports

Η COSCO Shipping Ports ανέφερε ότι βρίσκεται σε συνομιλίες για την απόκτηση μειοψηφικού μεριδίου στην Container Terminal Tollerort, θυγατρική κατά 100% της Hamburger Hafen und Logistik AG.

Ο τερματικός σταθμός του Αμβούργου είναι εξοπλισμένος με τέσσερις θέσεις παραβολής πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και 14 γερανογέφυρες. Έχει μέγιστο βύθισμα 15,1 m και είναι ικανό να χειρίζεται εξαιρετικά μεγάλα containerships άνω των 20.000 teu.

Πρόσφατα η Cosco Shipping Ports είχε καταστήσει γνωστή την πρόθεσή της να επεκτείνει τις επενδύσεις σε λιμενικές υποδομές εκτός Κίνας