Ο COVID-19: Σε ρότα δανεισμού Carnival Corporation και Royal Caribbean

Η Carnival Corporation ανακοίνωσε ότι θα δανειστεί 3 δισεκατομμύρια δολάρια για έξι μήνες προκειμένου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της υπό το πρίσμα της τρέχουσας αβεβαιότητας στις παγκόσμιες αγορές που προκύπτουν από τον COVID-19. Η Carnival είπε τα κεφάλαια από την πιστωτική διευκόλυνση θα χρησιμοποιηθούν για το κεφάλαιο κίνησης και άλλους σκοπούς. Σχολιάζοντας τις επιπτώσεις από τον COVID-19 σημείωσε ότι θα έχει σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στα οικονομικά αποτελέσματα και τη ρευστότητά της, και ότι λαμβάνει πρόσθετα μέτρα για τη βελτίωση της ρευστότητάς της. Στο μεταξύ η Royal Caribbean Cruises ανακοίνωσε ότι έχει συνάψει μονοετές δάνειο ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητας της εταιρίας. Η  εταιρεία έχει συγκεντρώσει πάνω από 3,6 δισεκατομμύρια δολάρια ρευστότητας ενώ έχει δεσμευτεί για τη χρηματοδότηση όλων των υπό παραγγελία ευρισκόμενων πλοίων της.