Ορίστηκε με ΚΥΑ στο 2,5% το ποσοστό των αντισταθμιστικών προς τους δήμους από την σύμβαση δημοσίου-ΟΛΠ

Στο 2,5% επί των συνολικών εισπράξεων, εξαιρουμένων τυχόν προσαυξήσεων, ποινικών ρητρών και φόρων, του Ελληνικού Δημοσίου από την «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» καθορίζεται το ύψος της εισφοράς στον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ως αντισταθμιστικά ωφελήματα από την λιμενική και εμπορευματική δραστηριότητα της ΟΛΠ Α.Ε. Τα παραπάνω προβλέπονται σε σχετική κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.