ΟΛΝΕ: Πραγματοποιήθηκαν λιμενικά έργα αξίας 1000000 ευρώ

Η Διοίκηση του ΟΛΝΕ , παρουσίασε έργα που πραγματοποιήθηκαν ή προγραμματίστηκαν ανά περιοχή κατά την περίοδο Ιούλιος 2017 – Δεκέμβριος 2018. Το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού των έργων ξεπερνά το ένα εκατομμύριο ευρώ (1,000,000€).

Συγκεκριμένα:

Στην περιοχή της Χαλκίδας:

Έργο αναβάθμισης στην προβλήτα «ΟΥΛΕΝ» προϋπολογισμού 24.056€, καθαρισμός και εκβάθυνση της ιχθυόσκαλας προϋπολογισμού 24.599€, έργο επισκευής προβλήτα στην περιοχή βουρκάρι προϋπολογισμού 22.940€, έργο επισκευής του αλιευτικού καταφυγίου «Πάραλος» στην περιοχή Βουρκάρι, προϋπολογισμού 24.800€. Επισκευή προβλήτα και αποκατάσταση περιβάλλοντος χώρου στην περιοχή Καναπίτσα προϋπολογισμού 24.800€, έργο βελτίωσης πρόσδεσής αλιευτικών σκαφών πλησίον της προβλήτας «Κύκνος» προϋπολογισμού 74.400€, έργο πεζοδρόμησης παραλιακού μετώπου στην περιοχή Μπούρτζι, προϋπολογισμού 23.064€.

Στην περιοχή της Νέας Αρτάκης:

Έργο ενίσχυσης εργασιών λιθορριπής λιμένα Αρτάκης και αναβάθμιση περιβάλλοντος χώρου στο εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου προϋπολογισμού 29.760€.

Στην περιοχή της Ερέτριας:

Έναρξη έργου ανάπλασης παραλιακού μετώπου, προϋπολογισμού 273.999€, έναρξη έργου κατασκευής ραμπών Α.Μ.Ε.Α προϋπολογισμού 37.200€.

Στην περιοχή της Κύμης:

Έργο αποκατάστασης του λιμένα Κύμης προϋπολογισμού 74,400€, έργο ενίσχυσης λιθορριπής προστασίας λιμένα Κύμης προϋπολογισμού 74,400€, έργο διαμόρφωσης και περίφραξης εμπορικού κατά ISPS λιμένα Κύμης, προϋπολογισμού 74,400€.

Στην περιοχή των Πετριών:

Έργο ενίσχυσης λιμενικής εγκατάστασης Πετριών προϋπολογισμού 49.600€.

Στην περιοχή του Μαρμαρίου:

Έργο αποκατάστασης οδοστρώματος εισόδου λιμένος Μαρμαρίου, προϋπολογισμού 74.400€, έργο επισκευής προβλήτα και προστασία χερσαίας ζώνης προϋπολογισμού 73.800€.

Στην περιοχή της Καρύστου:

Έργο συντήρησης προσήνεμου μώλου Καρύστου και επισκευή γλίστρας, προϋπολογισμού 24.800€, έργο επέκτασης μώλου Καρύστου προϋπολογισμού 123.000€, επένδυση τοιχίου με πέτρα Καρύστου στον τουριστικό λιμένα προϋπολογισμού 24.800€.

Στην περιοχή των Νέων Στύρων:

Έργο επισκευής γλίστρας προϋπολογισμού 74.400€, έργο καθαρισμού πυθμένα προϋπολογισμού 37.200€.

Στην περιοχή της Λίμνης:

Επισκευή φωτιστικών σωμάτων κι εγκατάσταση νέων στη βόρεια πλευρά της παραλιακής ζώνης προϋπολογισμού 12.400€.

Στην περιοχή της Αιδηψού:

Έργο αποκατάστασης τοιχίου αντιστήριξης στην είσοδο της Αιδηψού, προϋπολογισμού 74.400€, έργο συντήρησης στο «Κύμα» Αιδηψού και παράλληλη κατασκευή νέων κιγκλιδωμάτων σε μεγάλο τμήμα της παραλιακής ζώνης, προϋπολογισμού 61.499€.

Στην περιοχή του Αγιόκαμπου:

Έργο αποκατάστασης φωτισμού με νέους ιστούς φωτισμού και led φωτιστικά σώματα, προϋπολογισμού 15.000€.

Στην περιοχή Κυμάσι:

Έργο αποκατάστασης κλίσεων λιμένα Κυμασίου προϋπολογισμού 74.400€.

Ταυτόχρονα, η Διοίκηση του ΟΛΝΕ προχωρά και στην υλοποίηση δύο έργων που αφορούν ολόκληρη την Εύβοια, στην αδειοδότηση υδατοδρομίων και στην αναβάθμιση -εγκατάσταση του δικτύου καμερών σε λιμενικές εγκαταστάσεις ολόκληρης της Εύβοιας, προϋπολογισμού 74.400€ έκαστο. Επιπλέον, η Διοίκηση του ΟΛΝΕ έχει μεριμνήσει για τη σωστή και τακτική συντήρηση των pillar σε ολόκληρη την Εύβοια και έχει προχωρήσει στην αντικατάστασή και προσθήκη νέων στις περιοχές: Ωρεοί, Κύμη, Στύρα, Πολιτικά.