Οι εταιρείες Mεταφορών & logistics πρέπει να εντατικοποιήσουν τη συνεργασία τους για να επωφεληθούν από την τεχνολογία Blockchain.

Μελέτη της Boston Consulting Group δείχνει ότι τα εμπόδια που μπορεί να ξεπεράσει η βιομηχανία με τη χρήση της τεχνολογίας Blockchain, αποτελούν και τροχοπέδη στην υιοθέτηση αυτής της τεχνολογίας.

Ο ρυθμός με τον οποίο η τεχνολογία Blockchain υιοθετείται στον κλάδο Μεταφορών & Logistics είναι μικρότερος απ’ ότι θα περίμενε κανείς δεδομένης της έκτασης των δυνητικών πλεονεκτημάτων που παρουσιάζει αυτή η τεχνολογία. Προκειμένου να επιταχυνθεί η χρήση της, πρέπει να υπάρξει συνεργασία σε κλαδικό επίπεδο για την ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος που θα ενισχύει την εμπιστοσύνη και θα δημιουργεί αμοιβαία οφέλη σε συμμετέχοντες από όλη την αλυσίδα αξίας, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Boston Consulting Group (BCG), σε μια πρωτοβουλία του γραφείου της Αθήνας και της Camille Egloff, Global Leader of Transportation & Logistics. Η έκθεση δημοσιεύεται σήμερα και έχει τίτλο “Επιλύοντας το παράδοξο της τεχνολογίας Blockchain στον κλάδο Μεταφορών και Logistics”.

Η έκθεση αναλύει τα αποτελέσματα πρόσφατης έρευνας που διενήργησε η BCG σε στελέχη από περισσότερες από 100 εταιρείες του κλάδου Μεταφορών & Logistics.  Τα ευρήματα έδειξαν ότι:

  • Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων (88%) πιστεύει ότι η τεχνολογία blockchain θα ανατρέψει με κάποιον τρόπο τον κλάδο. Οι περισσότεροι (59%) πιστεύουν ότι η ανατροπή θα γίνει μέσα στα επόμενα δύο έως και πέντε χρόνια. Όμως, τα τρία τέταρτα περίπου (74%) λένε ότι αναζητούν ευκαιρίες μόνο επιφανειακά ή δεν έχουν καν σκεφτεί να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία αυτή.
  • 60% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι η έλλειψη συντονισμού μεταξύ των “παικτών” του κλάδου και η έλλειψη ενός οικοσυστήματος αποτελούν τα κύρια εμπόδια για να υιοθετήσουν την τεχνολογία blockchain.
  • Μόνο 16% των ερωτηθέντων υποστηρίζει ότι έχει κατανοήσει καλά την τεχνολογία blockchain και τις συνέπειες που θα έχει η χρήση της στον κλάδο.  Παράλληλα, μόνο το 20% περίπου των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η τεχνολογία blockchain είναι μέσα στις δέκα βασικές στρατηγικές τους προτεραιότητες.

“Τα καλύτερα δίκτυα της τεχνολογίας blockchain θα είναι και τα πιο δύσκολα να δημιουργηθούν” λέει ο Andrew Schmahl, partner της BCG και ένας από τους συντάκτες της έκθεσης. “Αυξάνοντας την διαφάνεια, η τεχνολογία blockchain μπορεί να αμβλύνει την έλλειψη εμπιστοσύνης που συχνά υπάρχει στις πολυμερείς συναλλαγές στον κλάδο Μεταφορών & Logistics. Όμως αυτή η έλλειψη εμπιστοσύνης κάνει πιο δύσκολη τη σύγκλιση των διαφορετικών μερών του κλάδου κάτω από ένα κοινό οικοσύστημα blockchain.”

Η έκθεση έδειξε ότι αξίζει τον κόπο να λύσουν οι εταιρείες του κλάδου αυτό το παράδοξο. Τα πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν βελτιώσεις στην ταχύτητα, στην πιστοποίηση, στην ασφάλεια των εμπορευμάτων, στην τιμολόγηση και στη διαδικασία πληρωμών.  Αυτού του είδους τα πλεονεκτήματα μπορεί να οδηγήσουν σε ουσιαστικές μειώσεις τιμών, υποστηρίζοντας την αύξηση των περιθωρίων κέρδους, κάτι που λείπει σήμερα στους περισσότερους εμπλεκόμενους στον κλάδο. Οι εταιρίες θα μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία blockchain για την ανάπτυξη εντελώς νέων επιχειρησιακών μοντέλων.

Η έκθεση περιγράφει 15 παραδείγματα χρήσης της τεχνολογίας blockchain στον κλάδο Μεταφορών & Logistics, υπογραμμίζει τους παράγοντες επιτυχίας του σχεδιασμού ενός οικοσυστήματος σε κλαδικό επίπεδο και παρουσιάζει τα βήματα που πρέπει να πάρει κάθε εταιρεία για να προωθήσει την υιοθέτηση της τεχνολογίας αυτής.

“Για να υιοθετήσει την τεχνολογία blockchain ο κλάδος, κάθε εμπλεκόμενος πρέπει να δει  με ποιο τρόπο μπορεί να αξιοποιήσει την τεχνολογία αυτή για να παράγει αξία μειώνοντας τα σημεία τριβής ” αναφέρει η Camille Egloff, Global Leader of Transportation & Logistics της BCG. “ Τότε, δουλεύοντας με προμηθευτές, πελάτες ακόμα και ανταγωνιστές, μια εταιρεία μπορεί να κατανοήσει και να εφαρμόσει λύσεις που ανταποκρίνονται στις επιχειρησιακές ανάγκες της”.

Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την έκθεση πατώντας εδώ.

Η Boston Consulting Group (BCG) είναι μια διεθνής εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων και έχει ηγετική θέση στη συμβουλευτική εταιρικής στρατηγικής. Συνεργαζόμαστε με πελάτες από τον ιδιωτικό, δημόσιο και μη-κερδοσκοπικό τομέα σε όλες τις αγορές προκειμένου να εντοπίσουμε τις ευκαιρίες που έχουν τη μεγαλύτερη αξία για αυτούς, να αντιμετωπίσουμε τις πιο σημαντικές προκλήσεις τους, και να αναδιοργανώσουμε την επιχείρησή τους. Η εξατομικευμένη προσέγγισή μας συνδυάζει βαθιά γνώση της δυναμικής των εταιριών και του κλάδου λόγω της στενής συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα της οργανωτικής δομής του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει ότι οι πελάτες μας θα έχουν βιώσιμο συγκριτικό πλεονέκτημα, θα δημιουργήσουν πιο ικανούς οργανισμούς και θα εξασφαλίσουν μόνιμα αποτελέσματα.

Η BCG ιδρύθηκε το 1963 και είναι μια ιδιωτική εταιρεία με γραφεία σε περισσότερες από 90 πόλεις σε 50 χώρες. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα bcg.com.