Οικονομικά αποτελέσματα δημοσιοποίησε η Seanergy Maritime

Η Seanergy Maritime Holdings Corp. (η «Εταιρεία») (NASDAQ:SHIP) ανακοίνωσε σήμερα τα οικονομικά της αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο και πρώτο εξάμηνο του 2019.

Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2019, ο καθαρός κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε στα 18,8 εκ. δολάρια, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 12% συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018. Ο μέσος ημερήσιος ναύλος (TCE) του στόλου για το δεύτερο τρίμηνο του 2019 ανήλθε στα 9.104 δολάρια, αυξημένος κατά 3% έναντι των 8.859 δολαρίων του δευτέρου τριμήνου του 2018. Ο μέσος όρος ημερήσιων λειτουργικών εξόδων ανήλθε σε 5.015 δολάρια, βελτιωμένος κατά 4% συγκριτικά με το δεύτερο τρίμηνο του 2018.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019, ο καθαρός κύκλος εργασιών ανήλθε στα 34,8 εκ. δολάρια, έναντι 38,1 εκ. δολαρίων το 2018. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 2,2 εκ. δολάρια έναντι 6,5 εκ. δολαρίων το αντίστοιχο εξάμηνο του 2018. Ο μέσος όρος ημερήσιων λειτουργικών εξόδων ανήλθε σε 4.923 δολάρια, επιτυγχάνοντας μείωση 5% συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Στις 30 Ιουνίου του 2019 τα συνολικά ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας ανήλθαν σε 12,9 εκ. δολάρια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το τρίτο τρίμηνο του 2019, το 62% των ημερών των πλοίων μας έχει ναυλωθεί μέχρι και σήμερα περίπου στα 23.800 δολάρια ημερησίως.

Ο κ. Σταμάτης Τσαντάνης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, δήλωσε:

Κατά το πρώτο μισό του 2019, τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας επηρεάστηκαν σε μεγάλο βαθμό από μία σειρά αρνητικών γεγονότων με σημαντικές επιπτώσεις στην αγορά των Capesize. Καταλυτικός παράγοντας για τις τιμές των ναύλων αποτέλεσε η κατάρρευση του φράγματος στο Brumadinho της Βραζιλίας τον Ιανουάριο του 2019, προκαλώντας κατακόρυφη μείωση των εξαγωγών σιδηρομεταλλεύματος από περίπου 7,5 εκ. τόνους την εβδομάδα σε 2,5 εκ. τόνους για περίοδο περίπου 4 μηνών. Η σχετική μείωση της προσφοράς σιδηρομεταλλεύματος οδήγησε στην αύξηση της τιμής του από 70 σε περίπου 120 δολάρια τον τόνο, μειώνοντας ταυτόχρονα την αντίστοιχη μεταφερόμενη ποσότητα. Ο δείκτης Baltic Capesize Index (“BCI“) από τις 1.987 μονάδες στην αρχή του έτους σημείωσε ιστορικό χαμηλό στις 92 μονάδες τον Απρίλιο, αντανακλώντας την κατάσταση της ναυλαγοράς κατά τους πρώτους μήνες του έτους.

Ωστόσο, από το τέλος Μαΐου 2019 η αγορά άρχισε να παρουσιάζει σημαντική βελτίωση. Αρχικά, οι εξαγωγές σιδηρομεταλλεύματος από την Βραζιλία επέστρεψαν στα προ ατυχήματος επίπεδα,  περίπου 7,5 εκατ. τόνους ανά εβδομάδα. Εν συνεχεία, μεγάλο ποσοστό του παγκόσμιου στόλου Capesize πλοίων βρίσκεται σε δεξαμενισμούς κυρίως για την εγκατάσταση συστημάτων καθαρισμού καυσαερίων (“scrubbers“), το οποίο προβλέπεται να αυξηθεί καθώς πλησιάζουμε την 1η Ιανουαρίου 2020, ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του IMO 2020. Ως αποτέλεσμα όλων των ανωτέρω, ο  BCI από το χαμηλό του Απριλίου ανήλθε στο πολυετές υψηλό των 4.438 μονάδων τον Ιούλιο, υπερκαλύπτοντας, κατά το διπλάσιο, τις απώλειες  από την αρχή της χρονιάς.

Η Εταιρεία επωφελείται σημαντικά από τη σχετική ανάκαμψη, καθώς ο στόλος είναι σε χρονοναυλώσεις συνδεδεμένες με τον BCI, καθώς και σε υψηλά ναύλα της τρέχουσας (spot) αγοράς. Επίσης, αναμένουμε ότι οι προαναφερθείσες ευνοϊκές εξελίξεις στην αγορά της ζήτησης και της προσφοράς θα συμβάλουν θετικά στην διατήρηση μιας υγιούς και βιώσιμης αγοράς στο άμεσο μέλλον.

Για να αντιμετωπίσουμε τις δυσμενείς συνθήκες της αγοράς του πρώτου εξαμήνου του έτους, λάβαμε έγκαιρα μέτρα για τη βελτίωση της ρευστότητας και των ταμειακών ροών της Εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα, η συνολική ρευστότητα της εταιρείας αυξήθηκε κατά περίπου 33 εκ. δολάρια, ως  αποτέλεσμα της δημόσιας προσφοράς και ιδιωτικής τοποθέτησης ύψους 20,5 εκ. δολαρίων που ολοκληρώθηκε τον Μάιο, της άντλησης 9,5 εκ. δολαρίων μέσω δύο νέων δανείων και της αναδιάταξης αποπληρωμής κεφαλαίων ύψους 3,3 εκ. δολαρίων κάτω από ορισμένα δάνεια.

Όσον αφορά στις κεφαλαιακές δαπάνες και το χρονοδιάγραμμα αναβάθμισης των πλοίων μας, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την ολοκλήρωση της ταυτόχρονης εγκατάστασης του scrubber και του  ballast water treatment system στο M/V Lordship, καθώς και την ολοκλήρωση του δεξαμενισμού του(Special Survey). Tο πλοίο πρόκειται να ξεκινήσει χρονοναύλωση με μεγάλο Ευρωπαϊκό ναυλωτή διάρκειας τριών έως τεσσάρων ετών και ναύλο συνδεδεμένο με τον δείκτη BCI. Η εγκατάσταση scrubber στο M/V Partnership βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ το M/V Leadership βρίσκεται επίσης σε προγραμματισμένο δεξαμενισμό στο ίδιο ναυπηγείο. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος αναβάθμισης το Νοέμβριο, θα έχουν εγκατασταθεί στα πλοία μας πέντε scrubbers και τρία ballast water treatment systems, αυξάνοντας την συνολική αξία του στόλου και της καθαρής αξίας της Εταιρείας κατά περίπου 12,5 εκ. δολάρια.

Εν κατακλείδι, είμαστε αισιόδοξοι για τις προοπτικές της αγοράς Capesize και πιστεύουμε ότι η Εταιρεία είναι σε βέλτιστη θέση να επωφεληθεί από τη συνεχιζόμενη ανάκαμψη της αγοράς, τόσο λόγω των ευνοϊκών συμφωνιών ναύλωσης των πλοίων, όσο και λόγω της έγκαιρης συμμόρφωσης προς τον IMO 2020 κανονισμό.”