Ογδόντα χιλιάδες και πλέον ναυτικούς θα χρειαστεί η παγκόσμια κρουαζιέρα σε ορίζοντα δεκαετίας

Κοντά στα εβδομήντα χιλιάδες άτομα απαιτεί η παγκόσμια κρουαζιέρα σε ετήσια βάση για την εναλλαγή των πληρωμάτων στον παγκόσμιο στόλο των κρουαζιερόπλοιων που αριθμούν τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών αναλυτών του τομέα. Σε αυτούς θα πρέπει να προστεθούν άλλες δέκα χιλιάδες άτομα , και πλέον, για την κάλυψη των αναγκών στα νεότευκτα πλοία τα οποία θα παραδοθούν εντός τη προσεχούς διετίας. Η «βιομηχανία» της κρουαζιέρας φαίνεται πως έχει χαράξει ρότα για τις «εντάσεως εργασίας», καθώς τα σύγχρονα πλοία με τις μεγάλες μεταφορικές ικανότητες σε επιβάτες απαιτούν και ένα σεβαστό αριθμό αξιωματικών, πληρωμάτων αλλά και προσωπικού που απασχολείται στο «ξενοδοχειακό τμήμα» των πλοίων. Οι αναλογίες επιβατών προς πλήρωμα «παίζουν» ανάλογα με τις εταιρίες διαχείρισης κρουαζιερόπλοιων αλλά και με τη μορφή των κρουαζιέρων που εκτελούν τα πλοία.