Να τον ακούτε τον Θεόδωρο…

-Με 54 δισ. ευρώ συνέβαλε απευθείας στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕγχΠ) της ΕΕ, η ευρωπαϊκή ναυτιλία, σύμφωνα με νεώτερη μελέτη της Oxford Economics με στοιχεία του 2018, η οποία έγινε για λογαριασμό της Ένωσης των Εφοπλιστικών φορέων της Ευρώπης (Ecsa). Λαμβάνοντας υπόψη και τη έμμεση επίδραση η συνολική συνεισφορά της ναυτιλίας στην οικονομία της ΕΕ ανέρχεται σε 149 δισ. Ευρώ.

Η ελληνική ναυτιλία αντιπροσωπεύει το 53% του στόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σχεδόν το 21% του παγκόσμιου στόλου σε dwt (dead weight tonnage), όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών.

Και τι είχε πει, και το είχε πεί εγκαίρως…,  σε όλους τους τόνους ο πρόεδρος της ΕΕΕ κ. Θεόδωρος Βενιάμης; Ότι η Ευρώπη δεν θα πρέπει να λαμβάνει αποφάσεις περιφερειακού χαρακτήρα διακινδυνεύοντας την ανταγωνιστικότητά της ναυτιλίας της.

Και τι σχολίασε ο Martin Dorsman, Γενικός Γραμματέας της ECSA με αφορμή τη μελέτη; Ότι η ναυτιλία είναι και πρέπει πάντα να παραμείνει ένα από τα πιο πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία της Ευρώπης,  και προκειμένου όμως να παραμείνει ανταγωνιστική, οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει να υιοθετήσουν μια ολιστική πολιτική και να εξασφαλίσουν ισότιμους όρους ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο.

Να τον ακούτε τον Θεόδωρο… 

TheDockRat