Ναυτιλιακά καύσιμα: Συνεργασία MSC και Shell

Η Mediterranean Shipping Company (MSC) και η Shell International Petroleum Company (Shell) συμφώνησαν να συνεργαστούν στενά για να βοηθήσουν στην επιτάχυνση της απαλλαγής του παγκόσμιου ναυτιλιακού τομέα από τις ανθρακούχες πηγές.

Η MSC έχει υπογράψει ένα “μακροπρόθεσμο μνημόνιο κατανόησης” (MoU) με τη Shell, το οποίο θα δει και τα δύο μέρη να διαδραματίζουν “ενισχυμένους ρόλους” στον ενεργειακό μετασχηματισμό της ναυτιλίας, υιοθετώντας πρώιμα καινοτόμες τεχνολογίες καυσίμων.

Οι εταιρείες σχεδιάζουν να αναπτύξουν μια σειρά ασφαλών, βιώσιμων και ανταγωνιστικών τεχνολογιών που μπορούν να μειώσουν τις εκπομπές από τα υπάρχοντα περιουσιακά στοιχεία και να συμβάλουν στην ενεργοποίηση ενός μέλλοντος μηδενικών εκπομπών για τη ναυτιλία.

Οι τεχνικές και εμπορικές ομάδες της MSC και της Shell θα συνεργαστούν για την ανάπτυξη και την ανάπτυξη λύσεων μηδενικού μηδενικού, όπως τα καύσιμα μηδενικών εκπομπών του μέλλοντος και οι τεχνολογίες που θα τους επιτρέψουν, συμπεριλαμβανομένων των κυψελών καυσίμου, με τη φιλοδοξία να συμβάλουν σε ένα σκάφος έννοιας ευέλικτου καυσίμου μηδενικού άνθρακα.

Θα συνεργαστούν επίσης για τεχνολογίες ενεργειακής απόδοσης, συμπεριλαμβανομένων ψηφιακών υπηρεσιών και πλατφορμών.