«Ναι» υπό όρους…

«Ναι» υπό όρους… στο έργο για την κατασκευή νέου cruise terminal «είπε» το Περιφαρειακό Συμβούλιο Αττικής που συνεδρίασε χθες προκειμένου να εξετάσει σειρά περιβαλλοντικών και άλλων θεμάτων που σχετίζονται με την εν λόγω κατασκευή. Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση «υπερψηφίστηκαν με ευρεία πλειοψηφία από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής οι 231 ειδικοί, γενικοί και πρόσθετοι όροι καθώς και οι εννέα απαρέγκλιτες προϋποθέσεις που κατέθεσε η Περιφερειακή Αρχή «Νέα Αρχή για την Αττική», με εισηγήτρια την Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά Σταυρούλα Αντωνάκου, στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που είχε σταλεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για γνωμοδότηση από το Περιφερειακό Συμβούλιο και τους οποίους οφείλει να τηρεί ο ΟΛΠ Α.Ε κατά την διάρκεια κατασκευής των έργων και λειτουργίας των εγκαταστάσεων του λιμανιού».

Ειδικότερα οι όροι που προτάθηκαν να προστεθούν είναι:

Συγκεκριμένα προτάθηκε ότι πρέπει απαρεγκλίτως:

  • Να αποτραπεί η απόρριψη των βυθοκορημάτων στη θάλασσα, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη διαχείριση των 60.600 m3 βυθοκορημάτων, που θα προέλθουν από τις βυθοκορήσεις των ιδιαίτερα βεβαρημένων περιοχών του Προβλήτα Ηρακλέους και της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης.
  • Να προσδιοριστούν οι χώροι εξεύρεσης αδρανών υλικών του απαιτούνται για την κατασκευή των έργων.
  • Να προσδιοριστούν οι χώροι απόθεσης των αναγκαίων υλικών για την κατασκευή των έργων.
  • Να απαγορευτεί η σώρευση ιζημάτων βυθού, αδρανών υλικών και σκωρίας στο χερσαίο χώρο του εργοταξίου στο Παλατάκι.
  • Να απαγορευτεί η μεταφορά αδρανών υλικών και σκωρίας οδικώς και η μεταφορά τους να γίνει μόνο δια θαλάσσης.
  • Να εκπονηθεί με δαπάνες του ΟΛΠ Α.Ε. συνολική κυκλοφοριακή μελέτη για όλη την παραλιμένια περιοχή, στην οποία θα έχουν ληφθεί υπόψη οι επιπτώσεις από όλα τα προτεινόμενα με το Master plan έργα.
  • Να υπάρξει ρητή δέσμευση του ΟΛΠ για την άμεση υλοποίηση του έργου της ηλεκτροδότησης των πλοίων της ακτοπλοΐας και της κρουαζιέρας από τη στεριά κατά τον ελλιμενισμό τους.
  • Nα δημιουργηθεί μόνιμο δίκτυο σταθμών παρακολούθησης της ρύπανσης, που θα καλύπτει με τακτικές μετρήσεις την ατμοσφαιρική ρύπανση, την ηχορύπανση, τη φωτορύπανση και τον έλεγχο των θαλάσσιων νερών και να συσταθεί μόνιμο παρατηρητήριο περιβαλλοντικής παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των μετρήσεων, το οποίο θα στεγαστεί στο κτήριο των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιά και Νήσων στον Άγιο Διονύσιο.
  • Να διαγραφεί στη σελίδα 20/44 της εισήγησης στην παράγραφο 6 «Βελτίωση υποδομών ΝΕΒ Περάματος – Νέα δεξαμενή» η αναφορά «και πρόσθετων νηοδόχων πλοίων».